KPSJubilerende leden in de spotlights

Jubilerende leden in de spotlights

In 2021 bestond KPS 30 jaar!

Ook veel toegewijde leden hadden het afgelopen jaar een KPS-lustrum:  5, 10, 15, 20 of zelfs 25 jaar zijn zij aangesloten bij dit kleurrijke kennis- en netwerkplatform in de pensioensector. En sommigen zijn al vanaf het begin van KPS betrokken en 30 jaar actief lid!

Digitaal podium voor onze jubilarissen

Het bestuur van KPS wil die leden graag op het, weliswaar digitale, podium uitnodigen hun verhaal te doen, hun ervaringen te delen en zo te inspireren voor andere leden. Of wellicht net dat duwtje te geven aan degenen die overwegen zich aan te sluiten bij dit mooie kennisplatform waarin ‘kennisdelen is vermenigvuldigen’ dagelijks in de praktijk wordt gebracht.

Het jubileumcongres, dat aanvankelijk 2 december 2021 was gepland, werd uiteindelijk gevierd op 17 juni 2022. Die verlenging heeft het bestuur aangegrepen om deze interviewreeks ook in 2022 voort te zetten.

 

                              

Interview jubilarissen