KPSCongressen

Zomercongres 26 juni 2024

De voorbereidingen voor het Zomercongres zijn in volle gang.

Het thema van het congres is Transities: wat kunnen we van andere sectoren leren?

Binnenkort ontvang je het volledige congresprogramma met de mogelijkheid je in te schrijven.

Voor nu vragen wij je in de agenda te noteren: 26 juni van 14.00 – 18.00 uur KPS Zomercongres, locatie Achmea congrescentrum te Zeist.

Vooraankondiging


Najaarscongres 8 december 2023

Programma groot kps debat

Het KPS Debat sluit het jaarthema ‘Nieuwe perspectieven in een nieuwe wereld’ in stijl af. Vanuit 4 verschillende perspectieven debatteerden deelnemers o.l.v. Jannie Benedictus over het thema ‘keuzebegeleiding & advies’. Een thema dat ons allen aangaat en waar de veelheid van meningen het perfecte startpunt is voor een goed gevoerd debat. Het slaat direct een brug naar het jaarthema van 2024: ‘Vertrouwen in transitie’.
Iedere stelling werd ingeleid door één of twee deskundige sprekers, dat verrijkte de discussie en bood voldoende aanknopingspunten voor de debaters om hun visie te verdedigen.
De mening van de deelnemers werd tijdens het debat opgehaald via een stemtool: uitkomst stellingen

Visueel verslag

Het KPS-debat is op originele wijze vastgelegd door Rooske Eerden die de reacties op de 4 stellingen over Keuzebegeleiding & Advies heel pakkend in een tekening in beeld heeft gebracht.

KPS-Award

De jury o.l.v. Saskia de Zwaan bepaalde per stelling wie die ronde de beste debater was. Uiteindelijk bepaalde het publiek uit vier rondewinnaars de overall winnaar van het debat. Aan de hand van het volume van het applaus kwam als winnaar van het KPS-debat 2023 naar voren: Gaby de Léon.
     

Zomercongres 29 juni 2023

Keuzebegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van de Wtp. Een essentiële voorwaarde voor keuzebegeleiding is activatie. Daar gaat het KPS-congres over van 29 juni a.s. Tijdens het congres delen aansprekende inleiders hun, dikwijls verrassende, perspectief op activatie van de deelnemer, pensioengerechtigde en andere belanghebbenden. Kennis, ervaringen én praktische middelen komen aan bod over het in beweging krijgen, met als doel een optimale begeleiding van de deelnemer bij zijn financiële keuzes.

Uitnodiging
Totaalpresentatie zomercongres
Nibud – Bijna Pensioen video