KPS

Congressen

Najaarscongres 8 december 2023

Het KPS Debat sluit het jaarthema ‘Nieuwe perspectieven in een nieuwe wereld’ in stijl af. Vanuit 4 verschillende perspectieven debatteren we met elkaar en met deskundigen over het thema ‘keuzebegeleiding & advies‘, een thema dat ons allen aangaat en waar de veelheid van meningen het perfecte startpunt zijn voor een goed gevoerd debat. Het geeft ons direct een brug naar het jaarthema van 2024: ‘Vertrouwen in transitie’.
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je in de uitnodiging.

Zomercongres 29 juni 2023

Keuzebegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van de Wtp. Een essentiële voorwaarde voor keuzebegeleiding is activatie. Daar gaat het KPS-congres over van 29 juni a.s. Tijdens het congres delen aansprekende inleiders hun, dikwijls verrassende, perspectief op activatie van de deelnemer, pensioengerechtigde en andere belanghebbenden. Kennis, ervaringen én praktische middelen komen aan bod over het in beweging krijgen, met als doel een optimale begeleiding van de deelnemer bij zijn financiële keuzes.

Uitnodiging
Totaalpresentatie zomercongres
Nibud – Bijna Pensioen video 


Najaarscongres 7 december 2022


30-jarig jubileum congres 17 juni 2022

Op 2 december 1991 kwamen de oprichters, waaronder erevoorzitter Joop Rietmulder, bijeen om de Stichting Kring van Pensioenspecialisten bij de notaris vast te leggen. Inmiddels is de horizon verbreed en kijkt KPS verder dan pensioen.

Half november 2021 is besloten het 30 jarig KPS jubileumcongres van 2 december 2021 uit te stellen, zodat dit mooie programma met gerenommeerde sprekers later op een geschikt moment in zijn volledigheid kon plaatsvinden.  Samen ontmoeten, beleven, delen en vieren zijn immers belangrijke elementen van onze congressen.

Het congres werd verplaatst naar 17 juni 2022. Het thema van het congres luidde: inkomen voor later in een leefbare wereld.

Documenten: