KPS

Samenwerking

Samenwerking

Als onafhankelijke partij gelooft KPS in de kracht van verbinding. Gezamenlijke initiatieven leiden tot mooie en dikwijls verrassende resultaten. Voorbeeld daarvan is de gezamenlijke SusPens Hackathon begin 2021, waarbij partijen als Achmea Pensioenservices, Athora en KPS samen optrekken. In de hackathon worden teams uitgedaagd met creatieve oplossingen te komen voor de 10% lump sum die de wet Toekomst Pensioenen mogelijk maakt.

Elkaar versterken

KPS werkt samen met andere partijen om kennis te delen en te vermenigvuldigen.

  • Met FFP, Federatie van Financieel Planners, spreken we o.a. over het uitwisselen van kennis en het toekennen van PE-punten voor bijeenkomsten van KPS die ook voor de gecertificeerde FFP-er bijdragen aan zijn scholing. Interview Bianca Wateler, FFP-er en bestuurslid KPS
  • Met Netspar, wetenschappelijk kenniscentrum voor pensioen en oudedagsvoorziening, gaat dat bijvoorbeeld over onderzoek, zowel gezamenlijk als in elkaars verlengde. Maar ook over uitwisseling van sprekers en eventuele gezamenlijke publicaties.
  • Met IVP, Instituut voor Pensioeneducatie, wordt toegewerkt naar het uitwisselen van kennis én sprekers. Daarnaast ontvangen KPS-leden een korting van 10% op de hele leergang Pensioenfondsmanagement (waarde: € 1.000,=) en op de losse modules (waarde: € 300, = per module van 4 colleges).
  • Met PBM (Pensioen, Bestuur & Management), het toonaangevende vakblad, krijgt de samenwerking vooral gestalte in het wederzijds gebruik maken van elkaars ‘podia’. Zo publiceren KPS-bestuursleden regelmatig een blog in PBM. Overigens ontvangen KPS-leden het eerste jaar een korting van 60% op de abonnementsprijs als nieuwe lezer van PBM. Omgekeerd kunnen abonnees van PBM, voor zover ze nog geen lid van KPS zijn, met maar liefst 50% korting inschrijven voor de congressen van KPS. Aanmelden kan via de website van KPS.
  • Met SPO Perform / Nyenrode  waar op een online leerplatform papers van KPS werkgroepen worden gedeeld.
  • Met VITP, de Vereniging van Intern Toezichthouders in de Pensioensector, hebben we afspraken gemaakt over het wederzijds verrijken en verdiepen van kennis, zowel theorie als praktijk