KPS

Risicomanagment

Consultatie Besluit toekomst pensioenen

02-04-2022 Het Besluit toekomst pensioenen is voor consultatie gepubliceerd. De consultatie eindigt 30 april a.s. Dit besluit stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de… Lees verder

Wetsvoorstel wet toekomst pensioenen

30-03-2022 Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer Vandaag is de uitwerking van het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor… Lees verder

Onderzoek intern toezicht pensioenfondsen

17-03-2022 In januari 2022 publiceerde de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen de rapportage van het onderzoek naar intern toezichthouders in de Nederlandse pensioensector, uitgevoerd door het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden…. Lees verder

Kamerbrief werkschema WTP

11-03-2022 Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een reactie op hun brief over wetgevingstrajecten en wetsvoorstellen inzake Pensioenen. De minister vermeldt in de Kamerbrief: “Ik doe… Lees verder

Rapport technische werkgroep parameters

16-02-2022 DNB heeft op verzoek van SZW een technische werkgroep met onafhankelijke experts ingesteld om een verkennend onderzoek uit te voeren naar twee types scenario’s ter voorbereiding op het werk… Lees verder

AFM Toezichtagenda en Trendzicht 2022

13-01-2022 In het toezicht van de AFM neemt de duurzaamheidstransitie een centrale plaats in. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn de bescherming van retailbeleggers, het voorkomen van marktmisbruik, de transitie naar een… Lees verder