KPS

Risicomanagment

Evaluatie URM & navigatiemetafoor

30-09-2021 Bij de invoering van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) en de bijbehorende navigatiemetafoor heeft WTW onderzoek gedaan naar uitvoeringstechnische en rekenkundige aspecten van de URM. Dat heeft geleid tot het… Lees verder

AFM onderzoekt toepassing SFDR

De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving… Lees verder

Uitstel inwerkingtreding SFDR RTS

De Europese Commissie heeft recent bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation technische standaarden (SFDR RTS) per 1 januari 2022 niet haalbaar is. Uitstel tot 1 juli 2022… Lees verder

Onderzoek naar meer keuzes in NP

In opdracht van SZW heeft Kantar een kwalitatief onderzoek verricht onder nabestaanden en financieel adviseurs rond het thema ‘nabestaandenpensioen en keuzes in het uitkeringsritme’. De centrale vraagstelling van dit onderzoek… Lees verder

Instrumentarium IMVB biedt pensioenfondsen houvast

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handreikingen om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te… Lees verder