KPSTransitienieuws DNB

03-07-2023

Evenwichtige en beheerste transitie

Vanaf 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen hun invaarbesluit en implementatieplan indienen bij DNB.

DNB ontwikkelt momenteel de mogelijkheid van een partiële beoordeling. Bij een partiële beoordeling legt een pensioenfonds een afgebakend deel van het gehele invaarbesluit aan DNB voor wanneer het pensioenfonds de besluitvorming daarover heeft afgerond. DNB toetst vervolgens of dit deel van deze invaar-besluitvorming aan de eisen van de Wtp voldoet. Voor de betreffende deelgebieden baseert DNB de beoordeling van de uiteindelijke invaarmelding op de uitkomst van eventueel eerder al verrichte partiële beoordelingen, uiteraard voor zover het fonds in het vervolgtraject de invulling van het betreffende deelgebied niet meer heeft gewijzigd.

Doel van de partiële beoordeling is om bij te dragen aan een efficiënt proces voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel door vroegtijdig helderheid te geven aan alle betrokken partijen over al afgeronde deelonderwerpen. DNB wil de partiële beoordeling in overleg met de pensioensector zo effectief mogelijk vormgeven.

Deelonderwerpen waarvoor DNB een partiële beoordeling ontwikkelt zijn:

  1. het vaststellen van de risicohouding,
  2. de vormgeving van de pensioenregeling door het pensioenfonds
  3. de borging en zekerstelling van de datakwaliteit vóór invaren.

Het meldingsformulier voor invaren is beschikbaar

Lees verder

Beleidsuitingen DNB over de Wet toekomst pensioenen zijn gepubliceerd

Lees verder

Consultatie concept invaarsjabloon voor pensioenfondsen

Lees verder

Bron: DNB