KPS

Financial Planning

CPB pleit voor flexibele invulling pensioen

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’ . Vermogen vast… Lees verder

Eindrapport verkenning leefvormen AOW

SZW publiceert het eindrapport van de verkenning naar de mogelijkheden die er zijn om het stelsel van leefvormen in de AOW fundamenteel te vereenvoudigen en te moderniseren. Het eindrapport  concludeert… Lees verder

Kamerbrief verplichte aov zelfstandigen

In deze kamerbrief schetst minister Koolmees de voortgang van de uitwerking van deze verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze brief bevat de volgende onderdelen. voorgeschiedenis van de verzekeringsplicht… Lees verder

Adviescollege Toetsing Regeldruk over WTP

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft advies aan de minister van SZW uitgebracht over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Het adviescollege beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het… Lees verder

AFM onderzoekt kennis- en ervaringstoets

AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van kennis- en ervaringstoetsen bij het zelfstandig afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en concludeert: “De kwaliteit wisselt sterk” en dus publiceerde AFM voor aanbieders… Lees verder