KPS

Financial Planning

Vergelijkingskaart per 1-10-2023 verplicht

02-10-2023 Vanaf 1 oktober dienen dienstverleners de vergelijkingskaart beschikbaar te stellen aan consumenten. De vergelijkingskaart is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met een vergelijkingskaart kunnen consumenten… Lees verder

Website Pensioenduidelijkheid gelanceerd

15-8-2023 Zojuist introduceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de woordvoerders van FNV, VNO-NCW, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, voor de pensioensector de publiekscampagne Wet toekomst… Lees verder

Update leidraad Pensioenadvies

27-07-2023 Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten de update van de Leidraad Tweedepijlerpensioenadvies. Dit betrof een update van de leidraad uit 2018. De KPS werkgroep Pensioenadvies, zorgplicht & Wft heeft wederom… Lees verder

AFM – leidraad communicatieplannen

01-07-2023 Leidraad communicatieplannen Het communicatieplan is bedoeld om voorafgaand aan de transitie op gestructureerde wijze na te denken over de communicatie en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Volgens… Lees verder

AFM – definitieve leidraad keuzebegeleiding

01-07-2023 AFM heeft de definitieve versies van de leidraden over Keuzebegeleiding, Communicatieplannen en Risicopreferentieonderzoeken gepubliceerd. Leidraad keuzebegeleiding Per 1 juli 2023 is de nieuwe norm in werking getreden en is… Lees verder

Wet toekomst pensioenen in werking

01-07-2023 De Wet toekomst pensioenen is in werking getreden. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze afspraken gaan… Lees verder

Onderzoek verplichte AOV zelfstandigen

08-05-2023 Minister Van Gennip (SZW) informeert de Eerste Kamer over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) naar gedragsreacties bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De minister voorziet het onderzoek… Lees verder