KPSAFM Sectorbeeld pensioenen 2023, van waarde bij vormgeving nieuwe pensioenregelingen

9-11-2023

In het rapport Sectorbeeld pensioenen 2023 geeft de AFM de stand van zaken in de pensioensector weer met interessante conclusies.

De AFM brengt de belangrijkste kenmerken, trends en ontwikkelingen op het gebied van uitkeringsregelingen (DB) en premieregelingen (DC) in beeld. De inzichten uit dit derde sectorbeeld kunnen voor pensioenuitvoerders van waarde zijn bij het maken van uitvoeringskeuzes of bij de vormgeving van nieuwe pensioenregelingen. Zo stelt het rapport pensioenuitvoerders en sociale partners in staat om de kenmerken van de eigen regeling en de keuzemogelijkheden voor deelnemers in de regeling te vergelijken met de sectorbrede inzichten.

Interessant zijn zeker ook de bevindingen met betrekking tot de premieregelingen. Een voorbeeld: de meerderheid  van DC-deelnemers kiest voor een vaste uitkering. Andere ontdekking: de keuze voor hoog-laag uitkeringen is zeer divers per uitvoerder.

Lees verder in het rapport

Bron: AFM