KPS

Publicaties werkgroepen

KPS Werkgroep                  Datum Output
Diverse werkgroepen 11-02-21 KPS reactie op internetconsultatie WTP
Diverse werkgroepen 27-10-20 Position Paper t.b.v. rondetafelgesprek ‘Pensioenakkoord’ 4-11-2020 l Aanbiedingsbrief
Pensioencommunicatie en
Pensioenadvies, zorgplicht & Wft
15-10-20 Reactie op internetconsultatie Wijziging Besluit Bedrag ineens, RVU en Verlofsparen
Overige reacties
Pensioenadvies, zorgplicht & Wft 12-08-20 Reactie op internetconsultatie Wijzigingsbesluit Financiële markten 2021
Overige reacties
Pensioenuitvoeringsmodaliteiten 14-05-20 Update ‘Kwalitatieve analyse pensioenuitvoeringsvormen‘ l Artikel in PBM ‘Welke uitvoeringsvorm is passend?’
Pension Fund Governance 12-02-20 Handreiking sleutelfunctie Internal Audit
Risicomanagement 12-02-20 Handreiking sleutelfunctie Risicobeheer
Pensioen 2020 06-12-19 Reactie op Internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en Verlofsparen
Alle ingediende reacties op internetconsultatie
Pensioen 2020 30-07-19 Reactie werkgroep op kamerbrief 05-06-19 Principe-akkoord vernieuwing pensioenstelsel
nFTK 19-02-19 Rapport Evaluatie nFTK, aanbiedingsbrief minister Koolmees,   Artikel in Pensioen Pro 27-02-2019
Pensioen 2020 04-11-18 Artikel ‘Er zijn voldoende alternatieven voor een flexibele AOW’ – A & P
Pensioen 2020 01-09-18 Artikel ‘Geen plaats voor een franchise’ PBM
PFG 05-07-18 Reactie werkgroep op internetconsultatie Besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn van Ministerie SZW + overige reacties
Wft 21-06-18 Opmerkingen bij de Concept AFM Leidraad tweede pijler pensioenadvies
Beleggingen l Pensioen 2020 11-04-18 Artikel ”Op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Gevolgen voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen’
DGA 04-12-17 Paper ‘Pensioen 1-2-3 van de DGA’
PFG 08-11-17 Brief aan SZW betreffende aanbevelingen voor governance aspecten voor implementatie IORP II 
PFG 30-06-17 Opiniestuk ‘Britse online cursus voor bestuurders verdient navolging’ – Pensioen Pro
Wft 27-02-17 Reactie werkgroep op internetconsultatie herziening Wft van Ministerie van Financiën + overige ingediende reacties
Pensioen 2020 20-01-17 Opiniestuk  ‘Pensioen 2020 past in individuele financiële planning’