KPS

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende visies, afwegingen en oplossingsrichtingen die in de werkgroep besproken zijn, toegelicht aan alle leden van KPS.  De bijeenkomsten zijn doorgaans heel interactief: de leden hebben de ruimte om op hun beurt vragen te stellen en aanvullingen te geven op de bevindingen van de werkgroep. Met het resultaat van die discussie kan de werkgroep haar afwegingen verder aanscherpen.

Daarnaast worden in een studiebijeenkomst actuele pensioenthema’s toegelicht die niet in een werkgroep zijn voorbereid. Sprekers die zijn ingewijd in het actuele thema worden uitgenodigd de KPS-leden te informeren over deze onderwerpen.

KPS-leden kunnen de bijeenkomsten gratis bijwonen; niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen. Besluiten ze na afloop lid te worden, dan wordt het inschrijfgeld verrekend met de  contributie.

Programma studiebijeenkomsten / webinars 2021

Datum Bijeenkomst en thema
19-01-2021 Nieuwjaarsbijeenkomst
Gastspreker G. Riemen:
aftrap meerluik webinars over Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP)
10-02-2021 meerluik WTP: Rol- en taakverdeling stakeholders 
Governance-aspecten van de transitie
uitnodiging + inschrijving ledeninschrijving niet-leden
19-02-2021 Extra webinar: Sustainable Finance Disclosure Regulation
Betekenis voor de pensioenpraktijk
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
18-03-2021 meerluik WTP: Bepaling risicohouding deelnemers
Belangrijk onderdeel van keuzetraject nieuwe regeling
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
21-04-2021 meerluik WTP: Bepaling contractsvorm 
Verschillen, ambities, doelstellingen
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
18-05-2021 meerluik WTP: Adviestraject
rol pensioenuitvoerder, adviseur & zorgplicht
uitnodiging + inschrijving leden
24-06-2021 meerluik WTP: Inrichten beleggingen
Afstemming op keuze contract en risicohouding
07-07-2021 welkomstsessie nieuwe leden 
21-09-2021 meerluik WTP: Invaren – transitie
Evenwichtigheid, compensatie, transitie FTK, transitieplan
03-11-2021 meerluik WTP: Communicatie
Waarin vertrouwen van de deelnemer een belangrijke plaats inneemt
02-12-2021 meerluik WTP: Nieuw toezichtkader DNB / AFM

Omdat de huidige situatie om social distancing vraagt, biedt KPS momenteel de studiebijeenkomsten aan via webinars. Het programma wordt aangepast zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.