KPS

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende visies, afwegingen en oplossingsrichtingen die in de werkgroep besproken zijn, toegelicht aan alle leden van KPS.  De bijeenkomsten zijn doorgaans heel interactief: de leden hebben de ruimte om op hun beurt vragen te stellen en aanvullingen te geven op de bevindingen van de werkgroep. Met het resultaat van die discussie kan de werkgroep haar afwegingen verder aanscherpen.

Daarnaast worden in een studiebijeenkomst actuele pensioenthema’s toegelicht die niet in een werkgroep zijn voorbereid. Sprekers die zijn ingewijd in het actuele thema worden uitgenodigd de KPS-leden te informeren over deze onderwerpen.

KPS-leden kunnen de bijeenkomsten gratis bijwonen; niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen. Besluiten ze na afloop lid te worden, dan wordt het inschrijfgeld verrekend met de  contributie.

Programma studiebijeenkomsten / webinars 2021

Datum bijeenkomst en thema
19-01-2021
15.00 – 16.40
nieuwjaarsbijeenkomst
Gastspreker G. Riemen:
aftrap meerluik webinars over Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP)
10-02-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Rol- en taakverdeling stakeholders 
Governance-aspecten van de transitie
uitnodiging + inschrijving ledeninschrijving niet-leden
online
19-02-2021
14.00 – 16.00
extra webinar: Sustainable Finance Disclosure Regulation
Betekenis voor de pensioenpraktijk
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
18-03-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Bepaling risicohouding deelnemers
Belangrijk onderdeel van keuzetraject nieuwe regeling
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
21-04-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Bepaling contractsvorm 
Verschillen, ambities, doelstellingen
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
18-05-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Adviestraject
Rol pensioenuitvoerder, adviseur & zorgplicht
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
24-06-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Inrichten beleggingen
Afstemming op keuze contract en risicohouding
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
07-09-2021
14.00 – 15.30
extra meerluik WTP: deel 1 trilogie Transitie-Invaren:
Toelichting op transitiehandleiding
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
21-09-2021
14.00 – 17.30
meerluik WTP: deel 2 trilogie Transitie-Invaren:
Juridische en Internationale aspecten
programma  | uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
23-09-2021
13.00 – 14.30
welkomstsessie nieuwe leden
15-10-2021
10.00 – 11.30
extra meerluik WTP: deel 3 trilogie Transitie-Invaren:
Technische aspecten
programma | uitnodiging + inschrijving leden| inschrijving niet-leden
online
03-11-2021
14.00 – 15.30
meerluik WTP: Communicatie
Hoe neem je de deelnemer mee op weg naar het nieuwe stelsel
programmauitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
online
02-12-2021
14.00 – 18.00
jubileumcongres KPS
locatie

Afhankelijk van de landelijke richtlijnen, zijn de studiebijeenkomsten op locatie of online via webinars.