KPS

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende visies, afwegingen en oplossingsrichtingen die in de werkgroep besproken zijn, toegelicht aan alle leden van KPS.  De bijeenkomsten zijn doorgaans heel interactief: de leden hebben de ruimte om op hun beurt vragen te stellen en aanvullingen te geven op de bevindingen van de werkgroep. Met het resultaat van die discussie kan de werkgroep haar afwegingen verder aanscherpen.

Daarnaast worden in een studiebijeenkomst actuele pensioenthema’s toegelicht die niet in een werkgroep zijn voorbereid. Sprekers die zijn ingewijd in het actuele thema worden uitgenodigd de KPS-leden te informeren over deze onderwerpen.

KPS-leden kunnen de bijeenkomsten gratis bijwonen; niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen. Besluiten ze na afloop lid te worden, dan wordt het inschrijfgeld verrekend met de verschuldigde contributie.

Programma studiebijeenkomsten / webinars 2021

Datum Meerluik van webinars over Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen
19-01-2021 Nieuwjaarsbijeenkomst – Gastspreker G. Riemen
10-02-2021 Rol- en taakverdeling stakeholders 
Governance-aspecten van de transitie
uitnodiging + inschrijving ledeninschrijving niet-leden
19-02-2021 Extra webinar: Sustainable Finance Disclosure Regulation
Betekenis voor de pensioenpraktijk
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
18-03-2021 Bepaling risicohouding deelnemers
Belangrijk onderdeel van keuzetraject nieuwe regeling
uitnodiging + inschrijving leden | inschrijving niet-leden
21-04-2021 Bepaling contractsvorm (inclusief nabestaandenpensioen)
Verschillen, ambities, doelstellingen
18-05-2021 Adviestraject
Wft, zorgplicht, rol uitvoerders
24-06-2021 Inrichten beleggingen
Afstemming op keuze contract en risicohouding
21-09-2021 Invaren – transitie
Evenwichtigheid, compensatie, transitie FTK, transitieplan
03-11-2021 Communicatie
Waarin vertrouwen van de deelnemer een belangrijke plaats inneemt
02-12-2021 Nieuw toezichtkader DNB / AFM

Omdat de huidige situatie om social distancing vraagt, biedt KPS momenteel de studiebijeenkomsten aan via webinars. Het programma wordt aangepast zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.