KPSStudiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende visies, afwegingen en oplossingsrichtingen die in de werkgroep besproken zijn, toegelicht aan alle leden van KPS.  De bijeenkomsten zijn doorgaans heel interactief: de leden hebben de ruimte om op hun beurt vragen te stellen en aanvullingen te geven op de bevindingen van de werkgroep. Met het resultaat van die discussie kan de werkgroep haar afwegingen verder aanscherpen.

Daarnaast worden in een studiebijeenkomst actuele pensioenthema’s toegelicht die niet in een werkgroep zijn voorbereid. Sprekers die zijn ingewijd in het actuele thema worden uitgenodigd de KPS-leden te informeren over deze onderwerpen.

KPS-leden kunnen de bijeenkomsten gratis bijwonen; niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen. Besluiten ze na afloop lid te worden, dan wordt het inschrijfgeld verrekend met de  contributie.

Programma studiebijeenkomsten / webinars  / congres / debat 2024

Niet alleen in deze sessies kunnen leden kennis opdoen. Ook in de werkgroepen van KPS vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats. KPS heeft inmiddels meer dan 10 werkgroepen waarin verschillende thema’s van het pensioenveld worden bestudeerd. Zie daarvoor werkgroepen.