KPSAlgemeen

Binnen KPS zijn leden actief in werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit een gemêleerd gezelschap van deskundigen die lid zijn van KPS. Kennisdelen en samenwerken staan ook in de werkgroepen voorop.

Gezamenlijk bestuderen de leden van de werkgroep actuele ontwikkelingen op het aandachtsgebied van de werkgroep. Dikwijls bereiden zij een studiebijeenkomst of een reactie op een consultatie voor. De notities die de werkgroepen presenteren vloeien voort uit de bevindingen van de leden gebaseerd op de brede achtergrond en praktijkervaring. Zij bevatten aandachtspunten en aanbevelingen die de leden van de werkgroep gezamenlijk hebben aangedragen.

De voorzitters van de werkgroepen komen 2x per jaar bijeen in een voorzittersoverleg om elkaar op de hoogte te stellen van activiteiten, ervaringen en om overlap in thema’s te signaleren.

Handleiding werkgroepen