algemeen

Binnen KPS zijn deelnemers actief in werkgroepen die zich bezighouden met actuele pensioenitems. Dikwijls bereiden zij een consultatie voor of buigen zij zich spontaan over een prangend pensioenonderwerp.  De werkgroepen bestaan uit een gemêleerd gezelschap van deskundigen die deelnemer zijn van KPS. Zij zijn onder meer werkzaam als advocaat, actuaris (pensioenfonds)bestuurder, beleggings-, communicatiedeskundige, consultant, jurist, verzekeraar/uitvoerder, toezichthouder, etc. De notities die de werkgroepen presenteren vloeien voort uit de discussies binnen de werkgroep en zijn gebaseerd op de brede praktijkervaring van de leden van de werkgroep. Zij bevatten geen eigen standpunt van de KPS. De aanbevelingen  in de notities worden gedragen door de inbreng van de individuele deelnemers.

De voorzitters van de werkgroepen komen 2x per jaar gezamenlijk bijeen in een voorzittersoverleg.

Voorstellen voor het oprichten van nieuwe werkgroepen kunt u voorleggen aan het bestuur via info@kps.nl.

 Handleiding werkgroepen

 

 

Actueel
17 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst
lees verder »

SZW concept Jaarplanning 2019
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |