algemeen

Binnen KPS zijn deelnemers actief in werkgroepen.
Werkgroepen houden zich bezig met actuele pensioenitems. Dikwijls bereiden zij een consultatie voor of buigen zich spontaan over een pensioenonderwerp dat om nadere input vraagt. 

De werkgroepen bestaan uit een gemêleerd gezelschap van deskundigen die lid zijn van KPS. Zij zijn onder meer werkzaam als advocaat, actuaris (pensioenfonds)bestuurder, beleggings-, communicatiedeskundige, consultant, jurist, verzekeraar/uitvoerder, toezichthouder, etc. De notities die de werkgroepen presenteren vloeien voort uit de discussies binnen de werkgroep en zijn gebaseerd op de brede praktijkervaring van de leden van de werkgroep. Zij bevatten geen eigen standpunt van de KPS. De aanbevelingen in de notities ontstaan vanuit de inbreng van de individuele deelnemers.

De voorzitters van de werkgroepen komen 2x per jaar bijeen in een voorzittersoverleg om elkaar op de hoogte te stellen van activiteiten, ervaringen en overlap in thema's te signaleren.

Voorstellen voor het oprichten van nieuwe werkgroepen kunnen aan het bestuur worden voorgelegd via info@kps.nl.

 Handleiding werkgroepen

 

 

Actueel
11 december webinar
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |