KPSBeleggingen

Toezicht in beeld 2023 – 2024 DNB

28-11-2023 In de publicatie Toezicht in beeld 2023 – 2024 leest u waaraan De Nederlandsche Bank extra aandacht besteedt bij het toezicht op de financiële sector in Nederland. De speerpunten… Lees verder

Consultatie wet verlenging transitieperiode

16-09-2023 Het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen is in consultatie gegaan. Tot 7 oktober is er gelegenheid om hierop inbreng te leveren. Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de verschillende transitiedata… Lees verder

Website Pensioenduidelijkheid gelanceerd

15-8-2023 Zojuist introduceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de woordvoerders van FNV, VNO-NCW, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, voor de pensioensector de publiekscampagne Wet toekomst… Lees verder

Handreiking evenwichtige transitie

03-07-2023 Het ministerie van SZW heeft, samen met betrokkenen uit de pensioensector, de Handreiking evenwichtige transitie opgesteld. Deze handreiking heeft als doel om partijen te ontzorgen en comfort te bieden… Lees verder

AFM – leidraad Risicopreferentieonderzoeken

01-07-2023 Risicopreferentieonderzoek (RPO) Pensioenuitvoerders voeren een pensioenregeling uit voor deelnemers en beleggen hun pensioenvermogen. Het is belangrijk dat kenmerken van de regeling als het beleggingsrisico, de verdeelregels en de vormgeving… Lees verder

Wet toekomst pensioenen in werking

01-07-2023 De Wet toekomst pensioenen is in werking getreden. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze afspraken gaan… Lees verder

DNB transitienieuws Wtp

01-06-2023 DNB heeft in de afgelopen maanden nieuwsberichten gedeeld over diverse onderwerpen zoals indiening invaarbesluit, sectorbeelden uitvraag WTP-monitoringsvragenlijst, overbruggingsplan, terugkoppeling rondetafelbijeenkomst interne toezichthouders. Deze onderwerpen zijn gebundeld in een toegankelijk… Lees verder