KPS

Beleggingen

Inflatie en Wet toekomst pensioenen

21-04-2022 SZW heeft twee documenten gepubliceerd die nader ingaan op de inflatie en de impact op het nieuwe pensioenstelsel. Onderzoeksrapport Inflatierisico en de solidariteitsreserve De solidariteitsreserve is in de conceptwetgeving… Lees verder

Consultatie Besluit toekomst pensioenen

02-04-2022 Het Besluit toekomst pensioenen is voor consultatie gepubliceerd. De consultatie eindigt 30 april a.s. Dit besluit stelt o.a. nadere regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de… Lees verder

Wetsvoorstel wet toekomst pensioenen

30-03-2022 Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer Vandaag is de uitwerking van het Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor… Lees verder

Kamerbrief werkschema WTP

11-03-2022 Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer een reactie op hun brief over wetgevingstrajecten en wetsvoorstellen inzake Pensioenen. De minister vermeldt in de Kamerbrief: “Ik doe… Lees verder

Rapport technische werkgroep parameters

16-02-2022 DNB heeft op verzoek van SZW een technische werkgroep met onafhankelijke experts ingesteld om een verkennend onderzoek uit te voeren naar twee types scenario’s ter voorbereiding op het werk… Lees verder

Adviesaanvraag nieuwe Commissie Parameters

28-01-2022 De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid,… Lees verder

AFM Toezichtagenda en Trendzicht 2022

13-01-2022 In het toezicht van de AFM neemt de duurzaamheidstransitie een centrale plaats in. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn de bescherming van retailbeleggers, het voorkomen van marktmisbruik, de transitie naar een… Lees verder