KPSDNB en AFM lanceren platform pensioentransitie

07-06-2023

DNB en de AFM hebben samen met de sector een platform voor de pensioentransitie ingericht. Het doel van dit platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie.

Naast DNB en AFM nemen ook de brancheorganisaties uit de sector, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, deel. Verder nemen bestuurders van zes pensioenfondsen deel aan het platform pensioentransitie. Deze zes variëren in omvang qua deelnemers en technische voorziening, soort pensioenfonds (bedrijfstak-, ondernemings-, beroeps- en algemeen pensioenfonds), voorgenomen moment van invaren en wel of niet de pensioenadministratie uitbesteed.

Bron: DNB