KPSImpressie activiteiten afgelopen jaar

KPS en zijn leden houden zich bezig met diverse thema’s over Inkomen voor later. In 2023 liep het wetgevingstraject van de Wet toekomst pensioenen als een rode draad door het KPS Jaarthema ‘Nieuwe perspectieven op een nieuwe wereld’. In werkgroepen en studiebijeenkomsten van KPS deelden de leden en gastsprekers hun kennis en ervaring over een groot aantal aspecten van de Wtp. Die kennis werd ook breder gedeeld o.a. bij rondetafelbijeenkomsten, blogs en in vakbladen.

Daarnaast kwamen andere actuele thema’s aan bod, zoals Chat GPT & AI, duurzaamheid en Europese wetgeving waaronder SFDR en DORA, met in het verlengde daarvan data- en cyberrisico.

 

Impressie van de studiebijeenkomsten, congres en KPS-debat in 2023