KPS

Impressie activiteiten

KPS en zijn leden houden zich bezig met diverse thema’s over Inkomen voor later. In 2022 liep het wetgevingstraject van de Wet toekomst pensioenen als een rode draad door het programma. In werkgroepen en studiebijeenkomsten van KPS deelden de leden en gastsprekers hun kennis en ervaring over een groot aantal aspecten van de Wtp. Die kennis werd ook breder gedeeld: o.a. in vakbladen en tijdens  ronde-tafel-sessies die de commissie van SZW in de Tweede Kamer organiseerde.

Daarnaast kwamen andere actuele thema’s aan bod, zoals duurzaamheid en Europese wetgeving (waaronder SFDR).

In deze impressie van het afgelopen jaar zie je de activiteiten in vogelvlucht voorbij komen.