KPSWord lid

Ben jij een professional in het domein van ‘inkomen voor later’? Ben je op zoek naar permanente ontwikkeling? En ben je daarnaast bereid om jouw kennis en ervaring te delen met anderen? Dan is KPS de ideale omgeving voor jou. Lidmaatschap van KPS is gebaseerd op het principe ‘halen en brengen’. Je wordt lid op persoonlijke titel en na instemming van het bestuur.

Contributie lidmaatschap KPS

De contributie bedraagt € 771,98 (2023 / 2024) per jaar inclusief 21% btw. Betaling van de deelnemersbijdrage binnen 2 maanden na aanvang van het kalenderjaar. Bij toelating tot KPS na 1 juli ben je slechts de helft van de bijdrage verschuldigd.

Nu aanmelden!

Ontwikkelingstraject young professionals

Ben je op zoek naar een passend ontwikkelingstraject voor de jonge pensioenprofessionals in jouw organisatie? Of onderzoek je de mogelijkheden waar aankomende talenten actief pensioenkennis kunnen opdoen én uitwisselen? De KPS biedt ook een opleidingstraject aan voor young professionals.

Informatie ontwikkelingstraject

Bedrijfsabonnement

Een ‘Leven lang leren’ voor de werknemers van één corporate. Dat is de gedachte achter het bedrijfsabonnement van KPS. Kennisuitwisseling op actuele thema’s makkelijk toegankelijk en vanuit diverse invalshoeken.

Bedrijfsabonnement

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per e-mail bij het secretariaat van KPS tegen het einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.