KPSKPS 30 jaar

activiteiten van KPS in de periode 1991 – 2021

In 30 jaar hebben heel veel leden zich met enthousiasme en toewijding ingezet  voor KPS.

Zij deelden hun kennis via werkgroepen. Verzorgden presentaties tijdens studiebijeenkomsten, congressen of webinars. Of deelden hun bevindingen aan de hand van inhoudelijke artikelen of het schrijven van blogs. Maar ook op organisatorisch vlak waren leden actief, zoals in het bestuur, de kascommissie, de commissie van voordracht of als (co-)voorzitter van een werkgroep.

Deze video geeft een impressie van de activiteiten van KPS over de afgelopen 30 jaar. Deze werd vertoond tijdens het jubileumcongres op 17 juni 2022.

KPS 30 jaar