KPS

Jaarverslag

In het jaarverslag doet het bestuur van KPS verslag van de activiteiten van dat jaar. Tevens bevat het de jaarrekening die door de accountant is samengesteld en door de kascommissie is gecontroleerd.

Jaarverslag 2019