KPSJaarverslag

In het jaarverslag doet het bestuur van KPS verslag van de activiteiten van dat jaar. Tevens bevat het de jaarrekening die door de kascommissie is gecontroleerd.

Jaarverslag 2023