KPS

Ondernemer

Kamerbrief verplichte aov zelfstandigen

In deze kamerbrief schetst minister Koolmees de voortgang van de uitwerking van deze verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze brief bevat de volgende onderdelen. voorgeschiedenis van de verzekeringsplicht… Lees verder

Reactie internetconsultatie WTP

Na het verschijnen van de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen op 16 december jl. zijn de werkgroepen van KPS enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan.  Vanuit de verschillende disciplines in… Lees verder

Vrijstellingsregeling en transitie-ftk

In de jaren totdat in 2026 de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is afgerond, maakt de minister van SZW onderscheid in drie met elkaar samenhangende onderdelen: de vrijstellingsregeling die is… Lees verder