KPSOndernemer

Onderzoek verplichte AOV zelfstandigen

08-05-2023 Minister Van Gennip (SZW) informeert de Eerste Kamer over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) naar gedragsreacties bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De minister voorziet het onderzoek… Lees verder

Onderzoeksrapport Premiepensioeninstellingen

15-02-2023 Met de Wet introductie premiepensioeninstellingen uit 2011 is de premiepensioeninstelling (PPI) in het leven geroepen. Medio 2014 is een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van dit type pensioenuitvoerder. Eén… Lees verder

Technische briefing Wtp in Eerste Kamer (1)

18-01-2023 Op 17 januari jl. vond voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een technische briefing plaats. Bij de aftrap van deze technische briefing gaven de beleidsmedewerkers… Lees verder

AFM publiceert tweetal toezichttoetsen WTP

25-10-2022 De toetsen hebben betrekking op het Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen en het concept Besluit toekomst pensioenen.   Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen AFM onderschrijft de noodzaak voor oplossingen… Lees verder

Lancering website Onsnieuwepensioen.nl

25-08-2022 Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels Vanaf 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de… Lees verder

Kamerbrief stand van zaken Wtp

26-07-2022 De Tweede Kamer heeft bij de procedurevergadering van 5 juli jl. verzocht om een stand van zaken brief over de Wtp, waarbij zij verzoeken om aan te geven wat… Lees verder

Hoofdlijnen arbeidsmarkt

05-07-2022 Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In deze hoofdlijnenbrief wordt vooral ingegaan op het stimuleren… Lees verder