KPS

Ondernemer

AOW Monitor 2021

SZW publiceert de update van de AOW monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Deze update vermeldt de feiten en trends die samenhangen met de AOW-leeftijdsverhoging voor de… Lees verder

Uitstel nieuwe pensioenwet (1-1-2023)

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om… Lees verder

Kamerbrief verplichte aov zelfstandigen

In deze kamerbrief schetst minister Koolmees de voortgang van de uitwerking van deze verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze brief bevat de volgende onderdelen. voorgeschiedenis van de verzekeringsplicht… Lees verder

Reactie internetconsultatie WTP

Na het verschijnen van de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen op 16 december jl. zijn de werkgroepen van KPS enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan.  Vanuit de verschillende disciplines in… Lees verder