KPSNader bericht over plannen pensioen voor zelfstandigen

10-10-2022

Minister Schouten deelt in deze documenten het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

De voorlegging geschiedt voor het ontwerpbesluit vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure en voor het ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen in het kader van de in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen opgenomen voorhangprocedure. De minister biedt daarmee de Eerste en Tweede Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over beide ontwerpbesluiten voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State zullen worden voorgelegd en vervolgens zullen worden vastgesteld.

DNB publiceerde in augustus het rapport Werkenden zonder pensioenopbouw met daarin aandacht voor een substantieel deel van de Nederlandse werknemers en zelfstandigen die geen tweede pijlerpensioen opbouwt.

Bron: SZW & DNB