KPS

Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van KPS. Samen met de beleidsmedewerker initiëren de bestuursleden alle KPS-activiteiten. Daarnaast onderhouden zij de contacten met organisaties en instanties binnen de pensioensector en met de politiek.

Het bestuur van KPS bestaat momenteel uit 7 leden. Een nieuw bestuurslid wordt voorgedragen door de commissie van voordracht en door het zittende bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de diverse doelgroepen en vakgebieden in lijn met het deelnemersbestand van de KPS.

Bestuursleden:

A.J.M. Kool MCC (Alfred) – voorzitter
Directeur/eigenaar Kool Corporate Communication BV

Drs. G.A. van ’t Hoff AAG (Gerard) – vicevoorzitter
Directeur/eigenaar DelaCour Actuarieel Advies

Mr. E. Schop (Edwin) – penningmeester
Senior Consultant Pensions & Benefits bij Sprenkels & Verschuren

M.J.B. Bakker RBA CPE MBA (Mark)
Busines Development Director bij Achmea Investment Management

Van der Steeg MSc (Don)
Manager strategie & innovatie bij PwC

Drs. L.A. van Sonsbeek AAG (Berry)
Pensioenspecialist en accountmanager bij Zwitserleven

H.J. Strang RA (Henk-Jan)
Directeur/eigenaar Elystar Professional Services B.V.

Ereleden

J.W. (Joop) Rietmulder (erevoorzitter)

J. de Roode

H. Esser