KPSBestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van KPS. Samen met de beleidsmedewerker initiëren de bestuursleden alle KPS-activiteiten. Daarnaast onderhouden zij de contacten met organisaties en instanties binnen de pensioensector en met de politiek.

Een nieuw bestuurslid wordt voorgedragen door de commissie van voordracht en door het zittende bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de diverse doelgroepen en vakgebieden in lijn met het deelnemersbestand van de KPS.

In september 2022 is Catharien Hamerslag toegetreden tot het bestuur. KPS PERSBERICHT wijzigingen in bestuur KPS

Bestuursleden:

D. van der Steeg MSc (Don) – voorzitter
Manager strategie & innovatie bij PwC

Mr. E. Schop (Edwin) – penningmeester
Senior Consultant Pensions & Benefits bij Sprenkels & Verschuren

M.J.B. Bakker RBA CPE MBA (Mark)
Busines Development Director bij Achmea Investment Management

G. de Léon (Gaby)
TeamLead bij InAdmin RiskCo

C.F. Hamerslag (Catharien)
Senior Consultant pensioencommunicatie

Drs. L.A. van Sonsbeek AAG (Berry)
Pensioenspecialist en accountmanager bij Zwitserleven

H.J. Strang RA (Henk-Jan)
Directeur/eigenaar Elystar Professional Services B.V.

B. Wateler FFP / CFP® (Bianca)
Partner en Financieel planner bij DURF financieel planners

Ereleden

J.W. (Joop) Rietmulder (erevoorzitter)

J. de Roode

H. Esser