KPS

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van KPS. Samen met de beleidsmedewerker initiëren de bestuursleden alle KPS-activiteiten. Daarnaast onderhouden zij de contacten met organisaties en instanties binnen de pensioensector en met de politiek.

Het bestuur van KPS bestaat tijdelijk uit 9 leden; één bestuurslid  meer dan het gebruikelijke aantal van 8. In september 2022 ontstaan twee vacatures, doordat de statutaire zittingstermijn van Alfred Kool en Gerard van ’t Hoff verstrijkt. Wanneer zij uittreden zal het bestuur op sterkte worden gebracht met één nieuw bestuurslid, zodat het reguliere aantal van 8 weer wordt bereikt.

Een nieuw bestuurslid wordt voorgedragen door de commissie van voordracht en door het zittende bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de diverse doelgroepen en vakgebieden in lijn met het deelnemersbestand van de KPS.

Bestuursleden:

D. van der Steeg MSc (Don) – voorzitter
Manager strategie & innovatie bij PwC

Drs. G.A. van ‘t Hoff AAG (Gerard) – vicevoorzitter
Directeur/eigenaar DelaCour Actuarieel Advies

Mr. E. Schop (Edwin) – penningmeester
Senior Consultant Pensions & Benefits bij Sprenkels & Verschuren

M.J.B. Bakker RBA CPE MBA (Mark)
Busines Development Director bij Achmea Investment Management

A.J.M. Kool MCC (Alfred)
Directeur/eigenaar Kool Corporate Communication BV

G. de Léon (Gaby)
TeamLead bij InAdmin RiskCo

Drs. L.A. van Sonsbeek AAG (Berry)
Pensioenspecialist en accountmanager bij Zwitserleven

H.J. Strang RA (Henk-Jan)
Directeur/eigenaar Elystar Professional Services B.V.

B. Wateler FFP / CFP® (Bianca)
Partner en Financieel planner bij DURF financieel planners

Ereleden

J.W. (Joop) Rietmulder (erevoorzitter)

J. de Roode

H. Esser