KPSCommissie van voordracht

De taak van de commissie van voordracht is, op verzoek van het bestuur van KPS,
nieuwe bestuursleden te zoeken en voor te dragen aan het bestuur.

De commissie van voordracht bestaat uit vertegenwoordigers vanuit:

Het bestuur stelt het profiel van de bestuursfunctie op. De commissie kan gevraagd en ongevraagd het bestuur advies geven over het profiel. Zij houdt daarbij rekening met de aard en werkwijze van KPS en met de samenstelling en behoeften van het bestuur.

Daarna zet de commissie de vacature en het daarbij behorende functieprofiel uit onder de leden. De selectieprocedure is in handen van de commissie van voordracht. Zij draagt een kandidaat gemotiveerd voor aan het bestuur. Het bestuur benoemt uiteindelijk het nieuwe bestuurslid.