KPS

PE-punten

PE-punten

Veel KPS-leden moeten bij hun beroepsorganisatie aantonen dat zij voldoen aan de verplichting tot permanente educatie.

Onze studiebijeenkomsten leveren een waardevolle bijdrage aan die permanente educatie. Zo zijn er afspraken gemaakt met het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) over PE-punten voor de bijeenkomsten die KPS verzorgt. Het secretariaat van KPS meldt de studiebijeenkomsten aan bij het AG, waardoor de bij AG aangesloten leden collectief PE-punten krijgen wanneer zij de bijeenkomst hebben gevolgd.

Voor andere beroepsgroepen met PE-verplichtingen kan het betreffende lid bij het KPS secretariaat een verklaring van deelname opvragen, waarna hij zelf bij de desbetreffende beroepsgroep na overlegging van de verklaring en het programma PE-punten kan aanvragen. Leden die bijvoorbeeld pensioenadvocaat of belastingadviseur zijn maken veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid. Ook kennen sommige beroepsgroepen PE-punten toe wanneer actief wordt geparticipeerd in werkgroepen van KPS. In totaal zijn op jaarbasis gemiddeld zo’n 20 PE-punten te realiseren.

Wij zijn zeer benieuwd of leden van andere beroepsgroepen door deelname aan KPS-activiteiten ook PE-punten kunnen realiseren. Laat het ons weten via info@kps.nl.