KPSPE-punten

PE-punten

Waardevolle bijdrage aan permanente educatie

Onze leden houden hun actuele pensioenkennis op peil door deelname aan de kennissessies die KPS organiseert. Tegelijkertijd borgen zij daarmee de benodigde permanente educatie die hun beroepsorganisatie van hen verlangt.

 

 

Collectieve aanvraag

 

AG
Zo zijn er afspraken gemaakt met het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) over de aanvraag van PE-punten voor de bijeenkomsten die KPS verzorgt. Het secretariaat van KPS meldt de studiebijeenkomsten bij het AG aan, waarna de bij AG aangesloten leden collectief PE-punten krijgen toegekend bij het aantonen van deelname aan de bijeenkomst.

2023 PE-punten AG-AI studiebijeenkomsten KPS

CFP (FFP)
Ook hebben we met de Vereniging van Certified Financial Planners (FFP) de afspraak dat voor bepaalde bijeenkomsten van KPS collectieve PE-punten kunnen worden aangevraagd.

2023 PE-punten CFP studiebijeenkomsten KPS

Individuele aanvraag

CFA Society Netherlands VBA, NBA, NOvA, Pensioenorde en VvPj

Ook andere beroepsgroepen in de financiële branche activeren hun leden tot permanente educatie. KPS-leden kunnen daartoe bij het KPS secretariaat een verklaring van deelname aan de studiebijeenkomst opvragen, waarna de leden zelf bij overlegging van de verklaring en het programma bij de desbetreffende beroepsgroep PE-punten kunnen aanvragen. Leden die aangesloten zijn bij de beroepsorganisaties CFA Society Netherlands VBA, NBA, NOvA, Pensioenorde en VvPj maken veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid.

In totaal zijn op jaarbasis gemiddeld zo’n 20 PE-punten te realiseren door actieve participatie aan de bijeenkomsten van KPS.

Waarde van PE-punten KPS (video)