KPSPublicaties

KPS werkgroepen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het pensioenstelsel zodat dit stelsel aansluit bij de pensioendeelnemer die werkzaam is in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Die bijdragen variëren van  handreikingen, opiniestukken tot  reacties op consultaties vanuit de ministeries van SZW en Financiën

Wil je weten wat de leden van de werkgroepen de afgelopen jaren zoal hebben opgeleverd?

In dit overzicht staan de publicaties over de afgelopen jaren.