KPS

Bijeenkomsten

Data studiebijeenkomsten

De huidige situatie vraagt om social distancing. Daarom zullen de bijeenkomsten vooralsnog online plaatsvinden. KPS heeft met webinars in het afgelopen jaar goede ervaring opgedaan. In de webinars gaan professionals (vanuit… Lees verder

Congressen

KPS organiseert elk jaar twee congressen. Uiteraard zijn we afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij. Zo hebben we vorig jaar vanwege de beperkingen rond Covid 19 één congres gehouden in… Lees verder

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende visies, afwegingen en oplossingsrichtingen die in de werkgroep besproken zijn, toegelicht aan alle leden van KPS…. Lees verder

PE-punten

Waardevolle bijdrage aan permanente educatie Onze leden houden hun actuele pensioenkennis op peil door deelname aan de kennissessies die KPS organiseert. Tegelijkertijd borgen zij daarmee de benodigde permanente educatie die… Lees verder