KPS

Bijeenkomsten

Data studiebijeenkomsten

De huidige situatie vraagt om social distancing. Daarom zullen de bijeenkomsten vooralsnog online plaatsvinden. KPS heeft met webinars in het afgelopen jaar goede ervaring opgedaan. In de webinars gaan professionals (vanuit… Lees verder

Congressen

KPS organiseert elk jaar twee congressen, eind juni en begin december.  De thematiek van de congressen sluit doorgaans aan bij de actuele ontwikkelingen in de sector en elk jaar weer… Lees verder

Studiebijeenkomsten

Studiebijeenkomsten worden in de regel voorbereid door een werkgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende visies, afwegingen en oplossingsrichtingen die in de werkgroep besproken zijn, toegelicht aan alle leden van KPS…. Lees verder

PE-punten

Veel KPS-leden moeten bij hun beroepsorganisatie aantonen dat zij voldoen aan de verplichting tot permanente educatie. Onze studiebijeenkomsten leveren een waardevolle bijdrage aan die permanente educatie. Zo zijn er afspraken… Lees verder