KPS

Toekomst pensioenen

CPB pleit voor flexibele invulling pensioen

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’ . Vermogen vast… Lees verder

Besluit uitvoering PEPP-verordening

Op 22 april is de internetconsultatie van start gegaan inzake het Besluit uitvoering PEPP-verordening. Hoofdpunten van de verordening De Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)-verordening strekt tot productregulering voor individueel pensioensparen. Aanbieders… Lees verder

Aanbevelingen Ombudsman Pensioenen

In het Jaarverslag 2020 doet de Ombudsman Pensioenen opnieuw een aanbeveling aan pensioenuitvoerders om hun interne klachtenprocedures aan hun deelnemers en gepensioneerden veel beter kenbaar te maken. Ook 2 jaar eerder… Lees verder

Eindrapport verkenning leefvormen AOW

SZW publiceert het eindrapport van de verkenning naar de mogelijkheden die er zijn om het stelsel van leefvormen in de AOW fundamenteel te vereenvoudigen en te moderniseren. Het eindrapport  concludeert… Lees verder

Kamerbrief verplichte aov zelfstandigen

In deze kamerbrief schetst minister Koolmees de voortgang van de uitwerking van deze verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Deze brief bevat de volgende onderdelen. voorgeschiedenis van de verzekeringsplicht… Lees verder

PUO-gericht onderzoek DNB

De aanleiding voor DNB onderzoek te doen naar de wijze waarop toezicht wordt gehouden op kernactiviteiten die door pensioenfondsen zijn uitbesteed aan PUO’s is te toetsen of het pensioentoezicht hiermee… Lees verder