KPSNetspar board Keuzebegeleiding in het pensioenstelsel

januari 2024

Netspar publiceert voor pensioenfondsen en sociale partners een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen. Onlangs verscheen de Board Brief Keuzebegeleiding in het Nederlandse pensioenstelsel: Hoe om te gaan met de nieuwe wettelijke norm?

Sinds 1 juli 2023 zijn besturen verantwoordelijk voor de goede inrichting, uitvoering, monitoring en evaluatie van keuzebegeleiding. Zij moeten besluiten hoe binnen de wettelijke kaders vorm te geven aan die begeleiding.

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

  • Hebben we de diversiteit van ons deelnemersbestand goed in kaart gebracht, en wat betekent dit voor het inrichten van de keuzeomgeving?
  • Welke mate van keuzebegeleiding willen we deelnemers bieden?
  • Is voldoende onderbouwd hoe de keuzeomgeving wordt ingericht?
  • Worden relevante inzichten uit gedragseconomie en psychologie toegepast bij het inrichten van de keuzebegeleiding?
  • Welke keuzes worden aangeboden? Wat is de meest geschikte default voor (groepen) deelnemers?
  • Welke verhouding willen we tussen digitale en persoonlijke ondersteuning?
  • Is de meet- en verbetercyclus goed ingericht?

 

Bron: Netspar