KPSCommunicatie moet huidige en nieuwe pensioentoedeling verduidelijken

november 2023

In het Netspar Design Paper Communicatie over de toedeling van vermogen of het antwoord op de vraag: Ga ik erop voor- of achteruit? presenteren de auteurs Elisabeth Brüggen, Annemarie van Hekken en Bas Werker  een kader waarmee pensioenfondsen voorafgaande aan de transitie de communicatie over dit toedelingsproces kunnen vormgeven. De auteurs geven aan welke doelen kunnen worden nagestreefd en hoe deze te bereiken. Tot slot geven zij concrete communicatieadviezen.

Lees verder

Bron: Netspar