KPSAFM: Informeer tijdig over aanpassing variabel pensioen

12-02-2024

Bij een aantal pensioenuitvoerders kunnen pensioengerechtigden kiezen voor een pensioenuitkering die jaarlijks meebeweegt met onder andere rente- en beleggingsresultaten. De AFM vindt het van groot belang dat die deelnemers minstens een maand (liefst langer) vóór de nieuwe uitkering geïnformeerd worden over de aangepaste pensioenuitkering. Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat.

14 pensioenuitvoerders – zowel pensioenfondsen als verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) – bieden die mogelijkheid momenteel aan deelnemers. Zij sturen pensioengerechtigden ieder jaar informatie met daarin het oude pensioenbedrag en het bedrag dat ze het komend jaar (maandelijks) ontvangen. Die informatie is onderdeel van het jaarlijkse UPO, maar wordt vaak ook door middel van een separate brief verstrekt.

Vaak slechts één tot twee weken

Bij 13  pensioenuitvoerders heeft de AFM in 2023 onderzoek gedaan naar hun informatieverstrekking over de aanpassing van de uitkering. AFM constateerde dat 10 van de 13 pensioenuitvoerders hun pensioengerechtigden korter dan een maand voor, of zelfs na, de aanpassing van de pensioenuitkering daarover informeerden. Vaak zit er slechts 1 tot 2 weken tussen ontvangst van de informatie en het ingaan van de eerste nieuwe maanduitkering. Het is volgens de AFM van belang dat deelnemers jaarlijks tijdig op de hoogte worden gesteld van een stijging of daling van het pensioen, zodat ze hun uitgavenpatroon kunnen aanpassen of anticiperen op mogelijke wijzigingen van toeslagen.

Lees verder

Informeer tijdig over aanpassing variabel pensioen

Bron: AFM