KPSKamerbrief stand van zaken Wtp

26-07-2022

De Tweede Kamer heeft bij de procedurevergadering van 5 juli jl. verzocht om een stand van zaken brief over de Wtp, waarbij zij verzoeken om aan te geven wat in het wetsvoorstel is aangepast naar aanleiding van rondetafelgesprekken die de Kamer heeft gevoerd en de schriftelijke inbreng van de Kamer bij de Wtp. In de Kamerbrief van 15 juli doet de minister verslag.

 

Bron: SZW