KPSTechnische briefing Wtp in Eerste Kamer (1)

Technische briefing Wtp in Eerste Kamer (1)

18-01-2023

Op 17 januari jl. vond voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een technische briefing plaats.
Bij de aftrap van deze technische briefing gaven de beleidsmedewerkers van SZW een inleiding. Daarna was er gelegenheid voor vragen en beantwoording van die vragen door de ambtenaren van SZW.

De volgende punten kwamen aan de orde:

 • Aanleiding en beoogde doelen Wtp
 • Wettelijk kader pensioenovereenkomsten
  o Solidaire premieregeling
  o Flexibele premieregeling
 • Nabestaandenpensioen
 • Werkenden zonder pensioenopbouw

Terugkijken debat
Presentatie beleidsmedewerkers SZW

In de korte aantekeningen van de Eerste Kamer is terug te lezen dat:

 • de leden van de commissie thema’s en sprekers voor één of meerdere deskundigenbijeenkomsten uiterlijk dinsdag 24 januari 2023 per e-mail kunnen aanleveren bij de commissiestaf;
 • de commissie op 31 januari 2023 aan de hand van een ambtelijke notitie verder spreekt over de procedure van het wetsvoorstel.

De technische briefing wordt dus voortgezet op 31 januari a.s. (tijd nog niet terug te vinden). Dan staan de volgende punten op de agenda:

 • Waarborgen bij invaren
 • Juridische aspecten
 • Klachten en geschillen
 • Implementatie, monitoring en evaluatie

 

Bron: Eerste Kamer