KPSHoofdlijnen arbeidsmarkt

05-07-2022

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In deze hoofdlijnenbrief wordt vooral ingegaan op het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en het reguleren van flexibele arbeid waaronder het werken met of als zzp’er(s).

De achterliggende beslisnota’s bij de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt zijn op 7 juli 2022 verzonden aan de Tweede Kamer met onder andere de beslisnota over de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Bron: SZW