KPSAFM publiceert tweetal toezichttoetsen WTP

25-10-2022

De toetsen hebben betrekking op het Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen en het concept Besluit toekomst pensioenen.

 

Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

AFM onderschrijft de noodzaak voor oplossingen voor de witte vlek onder zelfstandigen en ziet in pensioensparen in de tweede pijler een goede aanvulling op bestaande vormen van pensioenopbouw voor deze groep. Wel wijst men op het belang van goede keuzebegeleiding voorafgaand aan de keuze om al dan niet toe te treden tot een regeling in de tweede pijler. In het huidige concept geldt de norm keuzebegeleiding pas vanaf deelneming. Toetreden tot een tweede pijler regeling betekent een langdurige (financiële) verplichting en beperktere flexibiliteit. Gezien de impact daarvan is een goede begeleiding hierin op zijn plaats, vindt de AFM.

Zie bericht van 14 oktober op de website van AFM.

Concept Besluit toekomst pensioenen

In de toezichttoets op het concept Besluit toekomst pensioenen vraagt AFM aandacht voor het tijdig en begrijpelijk meenemen van de individuele pensioendeelnemers in wat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor hen persoonlijk betekent. Dit verkleint de kans op onrealistische verwachtingen bij deelnemers en draagt daarmee bij aan draagvlak en vertrouwen. Deelnemers zouden op persoonlijk niveau geïnformeerd moeten worden over het effect van de herverdeling bij invaren op hun opgebouwde aanspraken.

Zie bericht  6 oktober op de website van AFM.

 

Bron: AFM