KPSOnderzoek verplichte AOV zelfstandigen

08-05-2023

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Eerste Kamer over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) naar gedragsreacties bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De minister voorziet het onderzoek van SEO van een appreciatie.

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is onderdeel van het Pensioenakkoord van 2019. In maart 2020 hebben de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid in overleg met enkele zelfstandigenorganisaties geadviseerd over de invulling van de verplichte verzekering. Met beoogd uitvoerders is minister Van Gennip naar aanleiding van de recente brief over maatregelen op de arbeidsmarkt gestart met de uitwerking in een wetsvoorstel. Zij verwacht dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Het onderzoek

In dit onderzoek van SEO is op basis van een literatuuronderzoek en een enquête onder zelfstandigen onderzocht onder welke omstandigheden selectie, moreel risico en gedrags-economische mechanismen, waaronder status quo bias en verliesaversie, zich zullen voordoen op een hybride verzekeringsmarkt, zoals voorgesteld door de Stichting van de Arbeid.

Daarnaast is onderzocht in welke mate verwacht kan worden dat zelfstandigen de premiekosten zullen doorberekenen in hun tarieven.

Tot slot is zelfstandigen gevraagd in welke mate de premiekosten van invloed zullen zijn op hun arbeidsaanbod, waarmee inzicht ontstaat in hoe dit verschilt tussen verschillende groepen zelfstandigen.

Bron: SZW