KPSWet toekomst pensioenen aangenomen

Wet toekomst pensioenen aangenomen

31-05-2023

Op 30 mei jl. heeft ook de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen, met 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen, aanvaard.

Ingangsdatum 1 juli 2023

De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Informatievoorziening over nieuwe stelsel

Samen met pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers start de overheid een voorlichtingscampagne om Nederlanders van informatie te voorzien over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel. Deze bestaat uit algemene en persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening door de pensioenuitvoerders.

Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

Vragen en antwoorden nieuwe pensioenstelsel

Bron: SZW