KPS

Nu aanmelden

NAW-Gegevens

//

Privé-adres

Zakenadres

Opleiding

Het is gebruikelijk dat alle nieuw binnengekomen deelnemers via de presentatie van een bijeenkomst of webinar van KPS in beeld worden gebracht om welkom te heten. Graag vernemen wij of jij hiermee akkoord gaat en vragen wij je hierbij een foto aan te leveren.
Eventuele vragen of opmerkingen ontvangen kan je stellen per mail (info@kps.nl) of per telefoon (033 257 05 88)