KPSConsultatie wet verlenging transitieperiode

16-09-2023

Het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen is in consultatie gegaan.

Tot 7 oktober is er gelegenheid om hierop inbreng te leveren. Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de verschillende transitiedata die in de Wtp zijn opgenomen, worden overgeheveld naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).  Door de transitiedata in een AMvB op te nemen wordt het in de toekomst eenvoudiger om de transitie, indien dat voor de uitvoering nodig is, te verlengen. In eerste instantie wordt in de AMvB geregeld dat de einddatum van de pensioentransitie met één jaar opschuift naar 1 januari 2028.

Hiermee kunnen de werkzaamheden die gepaard gaan met de pensioentransitie beter worden gespreid in de tijd, wat ten goede komt van de uitvoering.

Bron: overheid