KPSWet toekomst pensioenen in werking

01-07-2023

De Wet toekomst pensioenen is in werking getreden. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Vanaf 21 augustus a.s. start een brede voorlichtingscampagne vanuit de Rijksoverheid over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders.

Voorlichtingscampagne

Via deze voorlichtingscampagne worden Nederlanders geïnformeerd over wat pensioen is, wat hetzelfde blijft en wat er verandert. Dit gebeurt via advertenties op radio, televisie en internet. Persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening volgt later vanuit de pensioenuitvoerders, als zij de afspraken van vakbonden en werkgevers gaan uitvoeren. Meer informatie over de nieuwe pensioenregels is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

Wat verandert er al op 1 juli?

Er zijn enkele zaken waar mensen op 1 juli meteen wat van kunnen merken:

  • De belastingvrijstelling voor pensioenopbouw in de derde pijler verruimd van 13% tot 30%, zodat bijvoorbeeld zelfstandigen meer pensioen kunnen opbouwen.
  • Het transitie-financieel kader treedt in werking, waardoor pensioenfondsen de pensioenen sneller kunnen verhogen als de financiële mogelijkheden er zijn. Dit komt doordat zij al met de bril van het nieuwe pensioenstelsel mogen kijken.
  • De wachttijd voor het opbouwen van pensioen is per 1 juli afgeschaft. Iedere werknemer wiens werkgever een pensioenregeling heeft bouwt dan vanaf de eerste dag pensioen op.
  • De nieuwe norm voor keuzebegeleiding geldt direct vanaf 1 juli. Pensioenuitvoerders moeten hun deelnemers nog beter begeleiden bij het maken van keuzes voor hun pensioen.

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat pensioenen gezamenlijk worden opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Lees verder

Bron: SZW / Rijksoverheid