KPSHandreiking evenwichtige transitie

03-07-2023

Het ministerie van SZW heeft, samen met betrokkenen uit de pensioensector, de Handreiking evenwichtige transitie opgesteld. Deze handreiking heeft als doel om partijen te ontzorgen en comfort te bieden en dient als begeleiding bij het maken van keuzes voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

In deze handreiking wordt expliciet aandacht gegeven aan adequate compensatie bij fondsen met een lage dekkingsgraad, zoals tijdens het wetgevingsoverleg van 19 oktober 2022 toegezegd aan mevrouw Maatoug.

Bron: SZW