KPS

Financial Planning

Onderzoek Lifecycle Pensioen 2021

LCP Netherlands heeft ook dit jaar onderzoek gedaan naar het aanbod van producten die horen bij collectief uitgevoerde individuele premieregelingen. Het rapport “Lifecycle Pensioen 2021” toont aan dat er grote… Lees verder

Voorstel oprichting Pensioenautoriteit

De consumentenbond pleit in een position paper voor de realisering van een Pensioenautoriteit (PA). Een succesvol nieuw stelsel moet gedragen worden door consumenten, aldus de paper. “Cruciaal is om tijdens… Lees verder

AOW Monitor 2021

SZW publiceert de update van de AOW monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Deze update vermeldt de feiten en trends die samenhangen met de AOW-leeftijdsverhoging voor de… Lees verder

Verkenning keuzemogelijkheden nieuw pensioenstelsel

Minister Koolmees presenteert de Tweede Kamer het literatuuronderzoek Verkenning keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen. Deze keuzes kunnen op termijn worden toegevoegd aan het  pensioenstelsel naast het bedrag ineens op pensioendatum. Het… Lees verder

Uitstel nieuwe pensioenwet (1-1-2023)

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om… Lees verder

CPB pleit voor flexibele invulling pensioen

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Dat schrijft het Centraal Planbureau in de publicatie ‘Sturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’ . Vermogen vast… Lees verder