KPSUpdate leidraad Pensioenadvies

27-07-2023

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten de update van de Leidraad Tweedepijlerpensioenadvies. Dit betrof een update van de leidraad uit 2018.

De KPS werkgroep Pensioenadvies, zorgplicht & Wft heeft wederom input geleverd voor deze update. De werkgroep constateert met genoegen dat veel van haar aanbevelingen in de definitieve versie zijn meegenomen. De aanbevelingen vanuit de werkgroep richtten zich op verduidelijking van de tekst op diverse plaatsen. Ook werd meermalen gebezigd dat de leidraad zich richt op ‘advisering over 2e pijlerpensioenproducten door de pensioenadviseur aan werkgevers”. Dat laatste is nu vervangen en verduidelijkt. Zo lezen we o.a.  “Deze leidraad geeft invulling aan en duidelijkheid over de normen van artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en is specifiek bedoeld voor de advisering over tweedepijlerpensioen door de pensioenadviseur aan werkgevers.”