KPSVergelijkingskaart per 1-10-2023 verplicht

02-10-2023

Vanaf 1 oktober dienen dienstverleners de vergelijkingskaart beschikbaar te stellen aan consumenten. De vergelijkingskaart is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met een vergelijkingskaart kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. Voorheen was het dienstverleningsdocument (DVD) verplicht om informatie aan de consument te verstrekken, maar dit document diende uiterlijk 1 oktober vervangen te zijn door de vergelijkingskaart.

De AFM stelt per 1 april 2023 een applicatie beschikbaar, waarmee een vergelijkingskaart kan worden gegenereerd dat voldoet aan de vormvereisten.
Hieronder staan vier voorbeelden van ingevulde vergelijkingskaarten:
• Vergelijkingskaart hypotheek
• Vergelijkingskaart pensioenaanvraag werkgever
• Vergelijkingskaart risico’s afdekken
• Vergelijkingskaart vermogen opbouwen

Lees verder

Bron: AFM