KPSIntegratie VITP-toezichtcode in Code Pensioenfondsen

23-11-2023

De algemene ledenvergadering van de vereniging van intern toezichthouders pensioensector (VITP) heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur van de VITP om de VITP-toezichtcode, als aparte code in de pensioensector, per 1 januari 2024 in te trekken. 

Op 1 juli 2014 is de VITP-toezichtcode gepubliceerd en in 2019 herzien. De monitoringscommissie van de VITP-toezichtcode houdt, net als de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen, al enige jaren een pleidooi voor het integreren van de toezichtcode met de Code Pensioenfondsen.

De afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de VITP en de Pensioenfederatie om te komen tot een Code Pensioenfondsen waarin de principes en de normen uit de VITP-toezichtcode zoveel mogelijk terugkomen. Op deze wijze worden de uitgangspunten geformuleerd in de VITP-Code zoveel mogelijk wettelijke verankerd.

Op 21 november 2023 is het Besluit van Minister Schouten gepubliceerd, waarin ze goedkeuring verleent aan de wijziging van de Code Pensioenfondsen, die per 1 januari 2024 in werking treedt (stcrt-2023-31689.pdf).

Lees verder

Bron: VITP