KPSRonald Hagoort

KPS deelnemer sinds 2001
Werkzaam bij AON
Functie Principal Consultant
Interview door Bestuurslid Berry van Sonsbeek

Ronald is 20 jaar geleden lid geworden min of meer als een vanzelfsprekendheid vanuit zijn toenmalige rol bij Delta Lloyd: KPS was een mooie netwerkorganisatie.

Ronald ziet in de loop der tijd dat een  professionaliseringslag heeft plaatsgevonden. Van een pure netwerkorganisatie is KPS gegroeid naar een organisatie, waar je o.a. via werkgroepen op goed niveau kennis met elkaar kunt delen en pensioen gerelateerde onderwerpen kunt uitdiepen.

Verbreding van disciplines

Verder constateert hij een verbreding van disciplines van de leden binnen KPS. In het verleden waren het veelal pensioenuitvoerders en adviseurs. De laatste jaren ziet hij ook meer juristen, bestuurders en beleggers (om maar enkele voorbeelden te noemen). “KPS heeft zich ontwikkeld tot een club die invloed wil hebben op politieke discussies en dat is goed!”, aldus Ronald.

Studiebijeenkomsten

De studiebijeenkomsten ervaart hij als positief. Sprekers en onderwerpen zijn over het algemeen van goede kwaliteit. Als aandachtspunt geeft hij mee dat we erop moeten blijven letten dat sprekers vooral  praten vanuit eigen persoonlijke expertise en geen commercieel belang dienen op dat moment. Ronald vindt het jammer dat de jaarcongressen momenteel niet fysiek kunnen plaatsvinden. Uiteraard geldt in meer of mindere mate hetzelfde voor de studiebijeenkomsten die nu via webinars verlopen. Het is gegeven corona even niet anders. Ronald begrijpt dat KPS uit hoofde van efficiency leden blijft faciliteren om aan webinars deel te nemen, ook in de toekomst. Het scheelt immers reistijd! Overigens merkt hij zelf dat de valkuil van een webinar is, dat hij minder geconcentreerd zit te luisteren dan bij een fysieke bijeenkomst. Hij mist de mogelijkheid om makkelijk vragen te stellen. “Het is toch anders dan wanneer  iemand met een microfoon rondloopt.”

Buddy voor nieuwe leden

Ronald juicht het verder uit te werken idee van harte toe om  een lid die al enige jaren meedraait, als buddy te koppelen aan een nieuw lid. Daarmee kan een nieuw lid snel vertrouwd raken met KPS en de samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de werkgroepen.

Tip: Houd goede balans in de onderwerpen voor studiebijeenkomsten!

 

meer interviews lezen? kijk op Jubilerende leden in de spotlights