KPSDick Stoop

KPS-deelnemer sinds 01-12-2011
Werkzaam bij Value & Risk Management
Functie Directeur | eigenaar
Interview door Bestuurslid Berry van Sonsbeek

dec. 2021

Dick heeft verscheidene posities bekleed in  het pensioenbedrijf bij verzekeraars. Waaronder CFRO van Zwitserleven. In 2010 richtte hij zijn adviespraktijk Value & Risk Management op en sindsdien is hij intensief betrokken geweest bij M & A trajecten als interim-bestuurder, adviseur voor Solvency II, risicomanagement en product-rationalisatie.

Hoe ben je bekend geworden met KPS?

Een oud collega bij Zwitserleven heeft me destijds op KPS attent gemaakt. De reden dat ik lid ben geworden is dat de leden over inhoudelijke kennis beschikken en ervaring hebben in de pensioensector. Dat geeft mij veel mogelijkheden om op een collegiale en open manier met elkaar te sparren en kennis te delen over diverse onderwerpen.

Ben je aangesloten bij een werkgroep van KPS?

Ik ben al enige tijd actief in de werkgroep Internationaal vanwege mijn interesse voor wat er op internationaal gebied speelt in de pensioensector. Door dit lidmaatschap leer en ervaar ik veel van hoe pensioenen werken in het buitenland. Ik heb me o.a. verdiept in het pensioenstelsel van Australië en in de manier waarop in andere landen gecommuniceerd wordt over pensioen. Over Australië heb ik mijn bevindingen gedeeld tijdens een studiebijeenkomst van KPS. In de werkgroep Internationaal proberen we ‘best practices’ in het buitenland te identificeren zodat we daarvan in Nederland kunnen leren.

Hoe ervaar je de netwerkfunctie van KPS?

Voor mij is KPS een mooie vereniging om mensen te leren kennen met kennis van zaken. De borrel na bijeenkomsten biedt daarvoor een goede gelegenheid. Het sluit ook  aan bij één van de doelstellingen van KPS: Mensen leren kennen in de sector en kennis verspreiden. Je ziet vanuit natuurlijk gedrag dat leden vaak wel bekenden uitzoeken om mee te praten.

Als tip wil ik daarom meegeven dat settings tijdens bijeenkomsten zo worden ingericht dat het makkelijker wordt om veel mensen te leren kennen.

Hoe kijk je aan tegen webinars versus fysieke bijeenkomsten?

Gegeven Covid 19 is het logisch dat KPS is overgegaan tot webinars. Voor de toekomst is een gezonde mix van webinars en fysieke bijeenkomsten wenselijk. En wellicht kunnen hybride bijeenkomsten, ondersteund met goede technieken en logistiek, in een aantal gevallen ook uitstekend werken.

Hoe zie jij de toekomst van KPS?

KPS heeft gegeven alle hervormingen die plaatsvinden zeker een goede toekomst. Er speelt zoveel dat het belangrijk is kennis en ervaring te blijven delen.

Waarmee zou je dit interview willen afsluiten?

10 jaar geleden werkte ik bij een pensioenverzekeraar waar al gesproken werd over het denken in termen van “inkomen voor later”. Het is mooi die beweging nu ook terug te zien bij KPS

 

meer interviews lezen? kijk op Jubilerende leden in de spotlights