KPSWiebe Hofstra

KPS lid sinds oktober 2011
Werkzaam bij Pensioenfonds Achmea
Functie Manager Balans- en vermogensbeheer
Interview door Bestuurslid Berry van Sonsbeek

10 jaar geleden, toen hij vanuit DNB aan de slag ging bij het Pensioenfonds van Achmea, heeft Wiebe zich aangesloten bij KPS. Bij zijn nieuwe werkgever maakten collega’s hem attent op de mooie kanten van het lidmaatschap. Met name het ‘met elkaar en voor elkaar’ spreekt hem bijzonder aan.

In de dagelijkse praktijk is er helaas vrij weinig tijd beschikbaar om actief te participeren in werkgroepen of bijeenkomsten en webinars bij te wonen. Hij zou wel aan meer bijeenkomsten willen deelnemen, maar komt  simpelweg knel in de agenda. Al pratende kwamen we tot de conclusie dat KPS wel degelijk toegevoegde waarde heeft voor de dagelijkse werkzaamheden, en dat je af en toe ook gewoon tegen jezelf kunt zeggen: “Er is een mooie bijeenkomst met een goed onderwerp. Dus ik ga!”

Wiebe ziet de toegevoegde waarde van PE–punten (lees: permanente educatie) die de bijeenkomsten van KPS voor veel beroepsgroepen leveren. Hij zit zelf in de luxe positie geen PE- verplichtingen te hebben. Het mooie van KPS is de laagdrempeligheid in de manier waarop je informatie kan halen en brengen. De netwerkfunctie ervaart hij als heel positief en wordt goed gefaciliteerd.

Tip van Wiebe

In dit gesprek kwamen we tenslotte tot de volgende tip die het Wiebe vergemakkelijkt bij de prioritering van de agenda als het gaat om het bijwonen van  KPS-bijeenkomsten:

  1. Breng tijdens studiebijeenkomsten, de onderwerpen zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk.
  2. Nodig waar mogelijk zowel AFM als DNB uit om hun visie op de besproken onderwerpen te geven.

Wiebe is ervan overtuigd dat het voor leden dan nog aantrekkelijker wordt te komen en actief te zijn.