KPS



Joop Rietmulder

KPS deelnemer sinds
Voorzitter KPS van
Erevoorzitter per
Oprichting KPS
1991 t/m 2005
2005
Associate van Montae & Partners
Functie Consultant
Interview door Gaby de Léon, bestuurslid

07-10-2022

Advies op fee basis

Joop is geboren in 1950 en heeft verzekeringswiskunde gestudeerd. Sinds 1970, en dus al 52 jaar, is hij actief in het pensioenvak en heeft daarin veel aanzien als het gaat om zijn deskundigheid, kritische blik en snelle en praktische analyses van actuele pensioenissues. Destijds is hij begonnen bij een verzekeraar, gevolgd door het pensioenfonds Akzo. Daarna verder met een eigen pensioenadvieskantoor  Rietmulder & Partners. Bijzonder was dat Joop één van de eerste was die het advies op declaratiebasis deed.  In het begin adviseerde hij DGA’s en met name individuele pensioenen. Daarna werd al snel de overstap gemaakt naar collectief. Het bedrijf verkocht hij later aan Mercer, en hij trad daar ook in dienst.  Na een aantal jaar is hij bij een vriend  gaan werken in een intermediair bedrijf. Joop zette ook hier een fee consultancy poot op.  Na de verkoop van het kantoor aan ASR is hij opnieuw voor zichzelf begonnen. De laatste jaren is hij ook Associate van Montae & Partners.

Nog steeds actief in de pensioensector?

“Ik houd veel van reizen en ben recent nog op vakantie geweest naar Afrika. Mijn vrouw is helaas overleden, wel ben ik erg gelukkig met 3 kids en 6 kleinkids.
Het betaalde advieswerk heb ik inmiddels afgebouwd, hoewel ik onlangs nog wel een opdracht van DNB heb geaccepteerd. Een verzoek waartegen ik geen nee kon zeggen. Ik volg het vak nog wel, zeker over WTP. Vooral de KPS werkgroepen helpen hierbij. Naast golfen, tennissen, een beetje pensioenen en veel op reis zijn, doe ik ook vrijwilligerswerk. Zo zit ik in het bestuur voor de Stichting ASAP. Zij doen veel goed werk in Burkina Faso. Deze stichting helpt 12 dorpen met alles wat daar nodig is (pompen, schooltjes, medische voorzieningen, etc.) Door bezig te blijven en mijn steentje bij te dragen heb ik het idee van nut te zijn. Hier krijg ik energie van. Het is allemaal vrijwillig maar niet vrijblijvend, net zoals bij KPS.”

Hoe kijk je overigens terug op de oprichting van de KPS?

“Met een aantal kennissen uit het vak, is het idee ontstaan. Er was destijds naast het Actuarieel Genootschap niet veel. Door de heer Lok, directeur van Delta Lloyd die jaarlijks een symposium organiseerde, werden wij uitgenodigd. Daar werd de vraag gesteld waarom pensioenconsultants niet het pensioenverhaal vertelden. De gedachte is toen ontstaan dat we zelf ook bijeenkomsten konden organiseren. We zijn begonnen met een mannetje of 5 en het bijbehorende etentje werd roulerend betaald. De behoefte aan kennisdeling was er, dus we moesten dit zelf organiseren. De secretariële begeleiding hebben wij vanaf het begin uitbesteed. Maar de verdere professionalisering van KPS is ontstaan via werkgroepen, met daarbij goede ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van Jannet Kroes. Hierdoor zijn wij zowel organisatorisch, maar ook inhoudelijk sterk. KPS ontwikkelt zich door en voor leden, en daar is Jannet onderdeel van.

In het destijds met het 20-jarig jubileum uitgegeven oranje boekje staat in het eerste artikel een kreet van Gerard Heeres dat over 20 jaar de solidariteit uit het pensioenstelsel is.”

Zo zie je maar dat men bij KPS een vooruitziende blik heeft.

Hoe kijk je tegen de ontwikkeling van KPS aan?

“De grondgedachte is altijd gebleven. In het begin waren wij wel veel intern gericht. Daarna werd het meer een open kring en werden wij ook door de politiek gehoord. Dit zie je terug in verzoeken die wij ontvangen om een bijdrage te leveren aan het wetgevingsproces. KPS werd steeds serieuzer genomen en meer bekend en we zijn ook bewust zelf meer naar buiten getreden. Hier ben ik trots op.

Ik ben er trots op maar het moest niet alleen maar de club van Joop zijn.

Dit was één van de redenen om het voorzitterschap door te geven aan andere mensen. Het moest een erkende organisatie zijn in het pensioenvak waar wat te halen en te brengen valt. Dat is gelukt. Mijn afscheid als voorzitter heeft plaatsgevonden in de Pieterskerk in Leiden.

Wat is het mooiste dat je uitdraagt over KPS?

“KPS kenmerkt zich door diversiteit waar je zowel kunt brengen als halen. Soms hebben mensen het (tijdelijk) te druk, maar de meeste kracht wordt gehaald uit de balans van halen en brengen. Vaktechnisch is de kennis van een hoog niveau. Het inzetten van webinars tijdens Covid was handig maar het is allemaal begonnen met etentjes en kletsen. Dat sociale gebeuren blijft belangrijk. Het lijkt wellicht ouderwets maar het is onderdeel van zowel het vak als van KPS. Het gaat om met elkaar, en leuke, dingen doen. Inmiddels ken ik niet meer iedereen op de ledenlijst. Netwerken, mensen ontmoeten, blijft belangrijk. Dit is ook een maatschappelijk fenomeen. Vergaderen via Teams is wel zo efficiënt, maar het blijft om mensen gaan en die wil je ontmoeten.”

Is er een bijdrage binnen KPS waar jij trots op bent?

“Binnen het vak zien we de verschuiving naar financiële planning en individuele advisering. De pensioenadviseur wordt arbeidsvoorwaardenadviseur. Als de beschikbare premie is afgesproken als onderdeel van het hele pakket dan valt daar niet zo veel meer te adviseren. De techniek blijft nodig om de individuele deelnemer te helpen. Daardoor is een andere adviseur nodig. Mooi dat KPS dit ook volgt; ook dit draagt bij aan het bestaansrecht. Je ziet het ook terug in de samenstelling van de leden, ook financieel planners melden zich aan. Vroeger was er een ondervertegenwoordiging van bijvoorbeeld professionals met een beleggingsachtergrond. Nu zijn alle disciplines vertegenwoordigd. Die verschuivingen hebben KPS groot gemaakt.”

Hoe kijk je aan tegen een vorm van buddyschap bij nieuwe leden?

Dit buddyschap betekent begeleiding van nieuwe leden door hen wegwijs te maken bij KPS. Zou je daaraan een bijdrage willen leveren?
“Het lijkt mij een leuk idee dat zeker uitwerking verdient. Ik wil er best een bijdrage aan leveren, waarbij ook ik natuurlijk een uiterste datum op mijn label heb staan. Ik wil niet de boeken in gaan als “die oude grijze”, die te lang is blijven hangen.”

Wat vind je van het nieuwe pensioenstelsel?

“Ik hoop dat de inhoud niet teveel invloed krijgt van het politieke spel eromheen. Bijna alle landen van de wereld zijn al over gegaan naar DC potjes. Aanspraken regelingen komen internationaal nauwelijks meer voor.  Dat lijkt mij een “no brainer”. Een overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie veroorzaakt een transitieprobleem bij de herverdeling van de  opgebouwde waardes. Dat is niet eenvoudig, maar moet te doen zijn.”

Het wordt van groot belang hoe de begeleiding van deelnemers bij de keuzes opgezet gaat worden. Als we dat als advieswereld breed gaan oppakken zie ik grote kansen voor de adviseurs.

Welke tips kun je KPS nog meegeven?

“Wat ik mis is dat er vroeger eenmaal per jaar een politicibijeenkomst was. Hierbij kon men wederzijds vragen stellen over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Dit is een beetje verwaterd al houdt Pieter Omtzigt het nog wel warm. Wellicht kunnen wij dit vuurtje weer opstoken. KPS kan vanuit de diversiteit aan leden “kamerbreed” kennis aandragen zodat besluitvorming verbeterd kan worden. Zonder belangen moet je vakinhoudelijke discussies kunnen voeren. Dit is altijd lastig met nieuwe politici want dan zijn er weer nieuwe contacten die moeten worden aangehaald. Dit heb je ook met het wisselend voorzitterschap bij KPS.”

Politicibijeenkomst 24 november 2006 Thema “Pensioencommunicatie: begrijpelijk?!”
KPS Politicibijeenkomst nov. 2006 m.m.v. o.a. Gerdi Verbeet (TK PvdA), Pieter Omtzigt (TK CDA), Stef Blok (TK VVD), Mies Westerveld (EK PvdA)

Blijf zichtbaar, vanuit het bestuur en de werkgroepen naar het vak. Dan blijf je een gewilde partij voor als mensen uit het vak je nodig hebben en voor de continuïteit. Blijf ook naar buiten kijken.

 

 

 

 

 

 

 

Wij danken Joop, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk voor zijn bijdragen.