KPSRon van Os

KPS-deelnemer sinds 2011
Werkzaam  bij Van Os Pensioen Consultancy B.V.
Functie Eigenaar en actuaris
Interview door Bestuurslid Gerard van ‘t Hoff

Ron loopt twee keer in de week hard, maakt samen met zijn vrouw lange fietstochten en kijkt regelmatig naar detectives op tv. Met name dat hardlopen geeft hem energie. “Je kan dan enerzijds het hoofd leegmaken en anderzijds komen ook veel ideeën naar boven die ik later verder kan uitwerken.”

De corebusiness van Ron bestaat uit een viertal onderdelen:

  • pensioenadvies met betrekking tot verzekerde regelingen (onder meer pensioenakkoord)
  • gelijkwaardigheidsberekeningen in het kader van vrijstelling verplichte deelname BPF
  • echtscheiding en pensioen
  • actuariële berekeningen en specifieke pensioenvraagstukken

Wat sprak je aan bij KPS toen je lid werd?

Ik ben zzp-er, maar heb wel behoefte om met anderen te sparren over maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en pensioen in het bijzonder. Dus voor sociale contacten en kennisdeling ben ik lid geworden. Het mooie en bijzondere van KPS is het heel diverse ledenbestand. Je vindt er pensioenadviseurs, actuarissen, beleggingsdeskundigen, juristen, etcetera. En juist dat sprak mij erg aan.

Hoe kijk je tegen KPS aan en de ontwikkeling van de afgelopen jaren?

Toen ik 10 jaar geleden toetrad, was het een club die erg intern gericht was. Er was ontzettend veel kennis en kunde, maar die werd alleen onderling gedeeld. Tegenwoordig treden we veel meer naar buiten, zodat ook andere partijen van ons bestaan en onze deskundigheid afweten. Als gevolg daarvan worden we gevraagd om mee te denken met beleidsbepalende organen in Nederland.

Als je het met anderen over KPS hebt, wat is dan het mooiste dat je uitdraagt?

Dat het een heel diverse club is, waar iedereen op heel enthousiaste wijze met zijn vak bezig is en bereid om elkaar te helpen als er vragen zijn.

Is er een bijdrage binnen KPS waar jij trots op bent?

Ik ben medevoorzitter van de werkgroep Toekomst Pensioenen. In de afgelopen tien jaar zijn verschillende rapporten van onze hand verschenen die we ook breed gedeeld hebben. Maar het meest trots ben ik op onze bijdrage aan de reactie op het consultatiedocument over de Wet Toekomst Pensioenen. Dat is vervolgens onder de bezielende eindredactie van Jannet Kroes tezamen met de bijdragen vanuit andere werkgroepen tot één document gebundeld en naar het Ministerie gestuurd.

Bijdrage aan internetconsultatie: KPS op zijn best, zou ik zeggen.

Wat vind je zelf van het nieuwe pensioenstelsel?

Ik sta er persoonlijk wat sceptisch tegenover en had zelf voor een andere oplossing gekozen. Maar nu die keuze door de buitenwereld gemaakt is, ga ik daar wel vol mee aan de slag en tracht daar waar nodig nog wat bij te schaven.

Hoe zie jij KPS in de toekomst?

Ik vind dat we een goede weg zijn ingeslagen door meer naar buiten te treden. Wat ik wel van belang vind is dat we nog meer jongeren aantrekken zodat ook hun stem heel breed gehoord wordt.

Hoe kijk je aan tegen webinars versus fysieke bijeenkomsten

Op dit moment kan het niet anders, maar ik mis wel de geweldige interactie die er bij fysieke bijeenkomsten van KPS altijd is en natuurlijk de daaropvolgende borrel om te netwerken.

Tot slot nog iets van mijn kant.
Ik plaats regelmatig artikelen op LinkedIn en zet daar dan ook altijd een link naar een bijpassend lied bij. Hier een link naar een lied voor mijzelf als jubilaris bij KPS en ook voor het 30-jarig bestaan van KPS 😊.

Cliff Richard – Congratulations

 

meer interviews lezen? kijk op Jubilerende leden in de spotlights