KPSTim Zuiderman

KPS deelnemer sinds 2011
bestuurslid 04-2013 tot 09- 2018
voorzitter  01-2016 tot 01-2018
penningmeester 01-2018 tot 09-2018
Werkzaam bij Blom Veugelers Zuiderman
Functie partner en advocaat in het pensioenrecht , sinds 2019 raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Interview door Bestuurslid Gerard van ‘t Hoff

Tim heeft twee grote hobby’s: motorrijden en schieten (sportschutter). Beide hobby’s verlangen een goede concentratie: “Je moet goed opletten op je omgeving en waarmee je bezig bent. Daarom is er geen gelegenheid om je te laten afleiden.” Dat geeft hem een gevoel van rust.
In zijn werk is dat ook zo, vooral als hij geconcentreerd aan een processtuk werkt of bijvoorbeeld een zitting bijwoont. “De aandacht die daarvoor nodig is, maakt dat je gedachten niet weg dwarrelen naar andere zaken en dat schept kalmte.”

Wat sprak je aan bij KPS toen je lid werd?

De vele verschillende disciplines die zijn vertegenwoordigd waarmee de kans wordt geboden een kijkje over de schutting te nemen. Dat helpt zowel inhoudelijk, als voor het netwerk.

Hoe kijk je tegen KPS aan en de ontwikkeling van de afgelopen jaren?

KPS heeft geworsteld met haar bestaan (mede vanwege vergrijzing) en heeft zich in feite (deels) opnieuw moeten uitvinden. Eigenlijk net als het pensioenstelsel. Bij KPS is dat gelukt door de sterke punten te behouden en uit te breiden. Dit laatste uit zich bijvoorbeeld in de bredere aanwas van verschillende disciplines, zoals financial planning.

Is er een bijdrage binnen KPS waar jij trots op bent? En zo ja, kun je daar iets meer over vertellen?

Wat mij te binnen schiet is het rapport over de uitvoeringsvormen van eind 2018. Ik heb daar zelf niet aan bijgedragen, maar als KPS-er ben ik trots op dit mooie en gedegen werkstuk. Veel KPS-leden uit verschillende disciplines hebben hieraan gewerkt en het is ook breed binnen de sector gedeeld.
Persoonlijk heb ik me altijd ingezet en blijf ik me inzetten voor het stimuleren van de deelname van jongeren aan KPS en aan het debat. Ik vind het leuk dat daar vanuit KPS ruimte voor is en om te merken dat jongeren daaraan gehoor geven.

Wat vind je van het nieuwe pensioenstelsel?

Het is goed dat er iets gebeurd, want de huidige manier gaat een keer vastlopen. Of hetgeen er nu wordt opgetuigd ook de goede koers zal zijn, moet nog blijken. Hierover is (juridisch) teveel onzeker, het wetsvoorstel is nog in de maak.

“Het worden nog interessante tijden, KPS en ik hoeven nog lang niet met pensioen!”

 

meer interviews lezen? kijk op Jubilerende leden in de spotlights