KPSHuib Esser

KPS deelnemer sinds 2 december 1991
Werkzaam bij gepensioneerd
Interview door bestuurslid Gaby de Léon

Huib is één van de oprichters van KPS, destijds voluit geschreven: Kring van Pensioenspecialisten. Hij is dan ook deelnemer van het eerste uur en erelid van KPS.

Korte terugblik

Huib is inmiddels 83 jaar en blikt terug op zijn carrière in de pensioensector. Hij startte in 1959 op een wiskunde afdeling van een verzekeringsmaatschappij en hield zich bezig met de verkoop van individuele pensioenverzekeringen aan bedrijven. Daarna zette hij een eigen pensioenadviesbureau op en voerde met zijn actuariële kennis ook de rekenkundige zaken van het pensioenvak uit.  Ook werkte hij voor een aantal accountantskantoren. Op een gegeven moment leidde zijn netwerk naar Mercer. Voor dit kantoor werkte Huib vanuit Brussel opdrachten uit voor de Nederlandse relaties op urenbasis. Uiteindelijk richtte hij een kantoor van Mercer in Nederland op. Na klein begonnen te zijn met 2 secretaressen en 1 werknemer groeide het kantoor langzaam verder uit.

Van NAPF naar KPS

Mercer Brussel had de NAPF, National Association of Pensionfunds, aangeboden om in Amsterdam hun jaarlijks seminar te verzorgen. De NAPF was een Engelse organisatie waarin verschillende organisaties c.q. disciplines op het gebied van pensioen samen werkten. Ook het oer-idee van KPS. In Nederland had Delta Lloyd een aantal mensen werkzaam in pensioen samengebracht om over ontwikkelingen in pensioen te praten. Daar leerde Huib Joop Rietmulder, Henk Duthler en van Delta Lloyd Wim van Dijk en Henk Lunstroo kennen. Los hiervan hadden diverse mensen contact met de directeur van Nationale Nederlanden en schoolgenoot Jaap de Roode. (Dalton Den Haag). Langzamerhand ontstond het idee om met een beperkt aantal mensen regelmatig bij elkaar te komen hoofdzakelijk om lekker te eten en met de afspraak dat een persoon verantwoordelijk was voor de rekening. Ook hier werden de ontwikkelingen en ervaringen in de sector uitgewisseld.

Deze kennisuitwisseling tussen Henk Duthler, Wim van Dijk, Jaap Dannenburg, Joop Rietmulder, Jaap de Roode en Huib leidde in 1992 tot de oprichting van een multidisciplinair pensioen combinatie:  Stichting Kring van Pensioen-Specialisten.

foto van oprichters KPS  bovenste rij v.l.n.r.: Henk Duthler, Jaap de Roode, Huib Esser, onderste rij:  Joop Rietmulder, notaris C. Zwaan, Wim van Dijk

Helaas moest Huib in 1994 zijn werkzaamheden staken, vanwege een herseninfarct. Sindsdien is hij linkszijdig verlamd en zit in een rolstoel.

Ontwikkelingen in de pensioensector

Huib heeft de pensioensector zien veranderen. De pensioenwereld begon vorm te krijgen vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het rapport ‘Pensioenkosten zijn arbeidskosten’ was destijds een eyeopener voor werkgevers. Grotere bedrijven, zoals Shell, hadden voorzieningsregelingen als een vroege vorm van pensioen, maar kleine bedrijven nog niet. De gedachte ontstond bij de werkgever “wanneer ik pensioen toezeg, kan ik dat aftrekken van de belasting”. Op den duur volgden ook de kleinere bedrijven.

Heldere communicatie nodig

Ondanks dat Huib niet meer in de pensioensector werkzaam is, volgt hij voor zo ver als mogelijk de huidige ontwikkelingen. Hij constateert met name in de media dat het nieuwe pensioenstelsel nog veel onduidelijkheid en daardoor onzekerheid oproept. Huib heeft het idee dat dit vooral te wijten is aan gebrek aan duidelijke communicatie. ”De insteek van de nieuwe pensioenregeling is anders en werknemers moeten die omslag gaan maken. Daarin moet je deelnemers meenemen en hier is heldere communicatie én tijd voor nodig. De regeling wordt nu erg technisch en veel te politiek ingestoken” aldus Huib.

Inzet ook op andere terreinen

Gezien zijn mobiliteit bezocht Huib de laatste jaren voornamelijk nog de grote bijeenkomsten zoals de congressen van KPS. In de afgelopen jaren heeft hij zich ook ingezet voor de ANBO (Algemene Nederlandse bond voor Ouderen), met name in de ondersteuning van ouderen bij hun administratie en financiën. Op een zeker moment heeft de Haagse afdeling van de ANBO een eigen organisatie gestart, Senioren Collectief Haaglanden, waar Huib tot het bestuur toetrad. Helaas zijn in de Covid periode veel leden afgehaakt, omdat zij geen activiteiten meer konden ontplooien. Het ledenaantal daalde en het bleek niet meer rendabel zodat zij helaas per 1 juli de activiteiten moesten staken.

Huib houdt zich nu vooral bezig met zijn kleinkinderen die in zijn voetsporen verder gaan: zij studeren inmiddels informatica respectievelijk wiskunde.

KPS stelde dit inkijkje in de levensloop van zijn oudste (ere)lid zeer op prijs. Het bestuur en de leden, zijn trots op de inzet van Huib in de ontwikkeling van KPS en de wijze waarop hij met veel interesse KPS aldoor heeft gevolgd. Daar zijn wij hem dankbaar voor.