KPSJeroen van den Bosch

                                               

KPS deelnemer sinds 1 april 2006
Werkzaam bij Autoriteit Financiële Markten
Functie Senior toezichthouder pensioenuitvoerders
Interview door Bestuurslid Gaby de Léon

Allereest vind ik het fijn dat KPS deze gesprekken voert. Ik wil hier dan ook zeker aan meewerken.

Van wiskundestudie naar toezichthouder

Jeroen woont al zijn hele leven in het Brabantse Vlijmen, heeft wiskunde gestudeerd en daarna in de pensioenwereld terecht gekomen en vervolgens Actuariaat gestudeerd naast zijn werk. Destijds was dat een opleiding van 9 jaar verdeeld over 3 fases. In die periode heeft hij ongeveer 12 jaar bij het Phillips Pensioenfonds gewerkt en ook bij de onderneming van Phillips Nederland. Daar lag de focus vooral op het arbeidsvoorwaardenproces, niet alleen de pensioeninhoudelijke kant maar ook de onderhandelingszijde. Door de combinatie van zijn actuariële kennis en de komst van het uniforme pensioenoverzicht heeft hij met een oud-collega en vriend in de avonduren gewerkt aan een tool voor online pensioeninzicht. Na gesprekken met Ortec Finance over het verder ontwikkelen van die tool vervolgens daar in dienst getreden.

Na 3,5 jaar heeft Jeroen de balans opgemaakt en kwam hij bij de AFM uit. Sindsdien is hij daar werkzaam als toezichthouder. In de eerste 6 á 7 jaar richtte hij zich op het op de kaart zetten van de AFM door het leggen van contacten en het richten op de beleidsmatige kant van pensioenen, met als hoogtepunt in 2015 de Wet Pensioencommunicatie. Nu houdt Jeroen zich bezig met uitvoerend toezicht en accountmanagement en is veel betrokken bij alle wijzigingen rondom de nieuwe Wet toekomst pensioenen.

KPS lidmaatschap is inmiddels een vanzelfsprekendheid

Toen Jeroen destijds in contact kwam met iemand die lid was van KPS ging hij op onderzoek uit naar deze organisatie en werd het hem al vrij snel duidelijk dat KPS meer is dan een club met actuarissen. En juist die verscheidenheid sprak hem aan. Ook de door KPS georganiseerde kennissessies vindt hij waardevol, niet alleen om zijn kennis bij te spijkeren, maar ook omdat je hiermee de bevestiging krijgt dat je bij bent in de materie. En je kunt op die manier ook  PE-punten behalen. Er is een periode geweest dat hij zich afvroeg of KPS nog bij hem paste, maar inmiddels is zijn lidmaatschap een vanzelfsprekendheid geworden. Niet in de minste plaats, omdat  KPS heel goed is in het sparren met de leden over relevante onderwerpen.

Zo te horen kun je in je werk je ziel en zaligheid kwijt

“Het is een drukke, maar vooral leuke baan die altijd in beweging is. Voorheen keken we vooral naar communicatie en informatie, maar de komende tijd gaan we steeds meer kijken naar keuzebegeleiding. En dat is natuurlijk wel iets heel anders en minstens net zo omvangrijk. Denk voor het toekomstige toezicht van de AFM ook aan het risicopreferentie-onderzoek en de correctheid van URM berekeningen. Kortom, volop in beweging, zowel qua organisatie als qua inhoud. De uitdaging is hoe hier mee om te gaan. Kies je als de normen bekend zijn voor guidance of ga je met stakeholders meteen in gesprek over wat er niet goed gaat. Toezichthouden gaat tenslotte verder dan politieagent spelen en is vooral beïnvloeden. Het ervoor zorgen dat de geest van de wet wordt uitgevoerd kan op verschillende manieren worden ingevuld.”

Is er daarnaast dan nog tijd voor hobby’s of andere vrijetijdsbestedingen?

“Doordat pensioen zo leuk is, haal ik hier energie uit. Mijn credo is dan ook dat je dingen moet doen die je leuk vindt, want dan levert het uiteindelijk meer energie op dan je erin stopt. Dat geldt voor mijn werk, maar ook voor mijn hobby’s. Zo ben ik voorzitter van de Stichting Evenementen Vlijmen, die in gemeente Heusden elke 2 à 3 jaar een groot cultureel evenement organiseert. Dat kost heel veel tijd, maar daar krijg je dus tegelijkertijd enorm veel energie uit. Een belangrijk thema tijdens Corona-tijd was (en is nu nog steeds) eenzaamheid. Zo hebben we een professionele speelfilm gemaakt over dit thema. Deze speelfilm is op 16 april 2022 in première gegaan. En ondanks dat dit nog veel meer tijd kost, komen nu alle puzzelstukjes bij elkaar, zodat ik hier heel enthousiast van word.

Door de werkzaamheden die ik hiervoor had, zie je dat wat ik in mijn werkzame leven doe, ik ook in mijn hobby’s gebruik. Je bent vooral bezig met relatiemanagement. Je hoeft bijvoorbeeld een regisseur niet te vertellen hoe hij zijn werk moet doen, maar je kunt wel zorgen voor de verbinding met de rest van de mensen die hieraan meewerken. En dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan.”

Verbinding staat bij jou hoog in het vaandel, vind je dat thema ook terug bij KPS?

“Jazeker, die pot met geld die straks beschikbaar is, moet je op de juiste manier en de juiste momenten beheren en gebruiken. Je ziet dat dit een terugkerend thema is. Ook in de werkgroep Pensioencommunicatie komt dit terug. Verschillende pensioenthema’s zijn met elkaar verbonden. Het besef dat de wereld niet in één dag te veranderen is, maar met het planten van zaadjes waarmee de wereld op de langere termijn beter wordt, spreekt mij aan. Ook met het thema van dit jaar bij KPS, duurzaamheid, zie je dit terug.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren als KPS-lid?

“Er zijn zeker ontwikkelingen geweest die mij zijn opgevallen. Zo werden studiebijeenkomsten in het verleden op een standaard manier opgezet; er werden politici uitgenodigd, er was een debat, enzovoorts. De laatste jaren zie je, ook wellicht gedwongen door Covid, dat de mix met online bijeenkomsten een andere manier van bijeenkomen heeft gebracht. KPS lijkt zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden en heeft nieuwe manieren van het bij elkaar brengen van de leden toegevoegd aan het palet van opties. Ook zijn er verschillende activiteiten van de werkgroepen georganiseerd die minder standaard zijn. Hierbij wordt ook, waar mogelijk en nodig, de verbinding gezocht met de toezichthouder. KPS is geen club die kan worden omschreven als een vereniging die nu al jaren hetzelfde doet en dat vind ik zeker positief.”

Laat duurzaamheid geen eenmalig thema zijn

Zijn er, tot slot, nog wensen die je mee kunt geven aan het KPS bestuur?

“Ik hoop dat het gebruik van die pot met geld, in welke wereld dat gebeurt, een terugkerend thema blijft. Dat zie je dit jaar met het thema duurzaamheid. Dat is wat mij betreft geen eenmalig thema, maar iets wat altijd voort blijft duren. Ik hoop dus dat KPS hier voldoende aandacht aan blijft besteden.”