KPSLéon Zijlmans

KPS lid sinds 1 januari 2001
Werkzaam bij Zijlmans Pensioenadvies & Actuariaat B.V.
Functie actuaris
Interview door bestuurslid Mark Bakker

Toen Léon in de jaren ’90 actuaris werd en aan de slag ging bij adviesbureaus, wilde hij zijn kennis bijspijkeren. Joop Rietmulder (één van de oprichters van de Kring van Pensioenspecialisten) wees hem op KPS. “Je leert altijd wat en de ontwikkelingen gaan snel. Samen ben je sterker. Ik heb me dan ook al snel aangemeld.”

Die kennisoverdracht vindt Léon van groot belang – geven en nemen – past in zijn aanpak.  Zo geeft hij ook veel opleidingen bij SPO en verzorgt zelfontwikkelde cursussen. Hij vindt het min of meer een plicht om als vakspecialisten ervaring en kennis te delen en kan zich daarom goed vinden in het KPS-credo: Kennis delen is vermenigvuldigen!

Léon heeft in diverse werkgroepen van KPS deelgenomen. Momenteel zit hij bij de werkgroepen Internationaal en Modernisering Pensioenstelsel . Eerder was hij betrokken bij de werkgroepen Premieovereenkomst en Pensioenuitvoeringsvormen die later zijn opgegaan in de werkgroep Modernisering Pensioenstelsel.

Mix van fysieke en online bijeenkomsten

Léon heeft de afgelopen maanden de fysieke bijeenkomsten gemist. Je ontmoet een breed spectrum van specialisten en samen krijg je een breder inzicht. Gelukkig konden we onlangs weer bij elkaar komen voor een studiebijeenkomst. Overigens vindt hij de online sessies ook erg handig, het scheelt reistijd en het is efficiënt om in je dagelijkse agenda in te passen. “Maar ondanks de efficiency vind ik het wel belangrijk om de collega-specialisten persoonlijk te ontmoeten. Face-to-face is toch makkelijker om te sparren, te netwerken en vragen te stellen. Ik denk trouwens dat Live streaming bij een seminar wel een ideale combinatie kan zijn. Denk ook aan sprekers of deelnemers die vanuit het buitenland kunnen aanschuiven!”

Wat vind je van de ontwikkeling van KPS?

“Ik vind het goed dat er meer en meer jongeren bijkomen. Ik werk sinds 1980 in de pensioenwereld en heb door de jaren heen veel meegemaakt en ervaringen opgedaan, maar vind het juist leuk om ook nieuwe geluiden te horen. Te reflecteren en tegengeluiden te horen. Mijn netwerk binnen de pensioenwereld is al best uitgebreid maar toch is het mooi meegenomen dat KPS de gelegenheid biedt om verder te netwerken. Door de jaren heen zie ik een mooie, positieve ontwikkeling bij KPS, na jaren van rust en minder reuring. Met name de laatste jaren voel ik een sterke positieve flow, aangewakkerd door deelname aan enkele actieve werkgroepen met enthousiaste collega’s.”
“Mooi vind ik dat KPS op alle terreinen betrokken is; door de verschillende specialismen krijg je meerdere invalshoeken. Daarnaast zie ik dat KPS duidelijk meer de publiciteit zoekt dan in het verleden!”

Tip: denk meer internationaal

“Betrek bijvoorbeeld buitenlandse pensioenspecialisten bij KPS. Neem input vanuit de aanpak in het buitenland mee, zoals ervaringen op gebied van DC, beleggingen en communicatie. Ik ben ook veel in Azië geweest en heb kennis gemaakt met het hedgen of verhandelen van het langlevenrisico bij verzekeraars (daar zijn bijna geen pensioenfondsen). Zo werd in dat werelddeel al veel gehandeld in longevity swaps en dat zien we in NL nog maar weinig.”